Aineen taidemuseo

Mikko Saarenpää

Museomestari
ripustus, kehystys, rakenteet
Puhelin: +358 (0)50 597 1203
Sähköposti: mikko.saarenpaa [at] tornio.fi

Tornionlaakson maakuntamuseo

Minna Heljala

Museonjohtaja, FM
Hallinto, museon kehittämistyö, markkinointi
Puhelin: +358 (0)50 597 1557
Sähköposti: etunimi.sukunimi [at] tornio.fi

Teija Ylimartimo

Rakennustutkija, FM
Rakennetun kulttuuriympäristön asiantuntija- ja viranomaistehtävät ja muut kulttuuriympäristön hoitoon liittyvät kysymykset
Puhelin: +358 (0) 40 828 7022
Sähköposti: etunimi.sukunimi [at] tornio.fi

Outi Johansson

Toimistosihteeri
Museon toimisto- ja asiakaspalvelutehtävät
Puhelin: +358 (0)50 597 1564 tsto tai +358 (0)50 597 1559
Sähköposti: etunimi.sukunimi [at] tornio.fi

Leena Ylitalo

Opasvalvoja
Avoinnapito, opastusvaraukset, museokauppa
Puhelin: +358 (0)50 597 1559
Sähköposti: etunimi.sukunimi [at] tornio.fi

Kiinteistönhoitaja

Kiinteistön hoito
Puhelin: +358 (0)400 696 175
Sähköposti: etunimi.sukunimi [at] tornio.fi

Riikka Pyykkö

Arkistonhoitaja, FM
Kotiseutuarkisto, valokuvakokoelma, museokirjasto
Puhelin: +358 (0)40 647 3466
Sähköposti: etunimi.sukunimi [at] tornio.fi

Anna-Kaisa Ek

Museolehtori/Museipedagog, FM
Kouluyhteistyö, viestintä ja markkinointi, tapahtumat, opetus, opastukset
Puhelin: +358 40 631 8339
Sähköposti: etunimi.sukunimi [at] tornio.fi

Saija Pietiläinen

vt. Amanuenssi, HuK
Esinekokoelma, lahjoitukset, näyttelyjen suunnittelu ja toteutus, opastukset
Puhelin: +358 50 597 1558
Sähköposti: etunimi.sukunimi [at] tornio.fi

Maija Joensuu

vt. Maakuntatutkija, FM
Alueellinen museotyö, verkostot, paikallismuseoiden neuvonta
Puhelin: +358 (0)40 630 8816
Sähköposti: etunimi.sukunimi [at] tornio.fi

Titta Kallio-Seppä

Arkeologi, FT
Arkeologisen kulttuuriperinnön asiantuntija- ja viranomaistehtävät, kulttuuriympäristökasvatus
Puhelin: +358 (0)40 482 0773
Sähköposti: etunimi.sukunimi [at] tornio.fi

Pekka Somero

Opasvalvoja
Avoinnapito, opastusvaraukset, museokauppa
Puhelin: +358 (0)50 597 1559
Sähköposti: tornionlaaksonmuseo [at] tornio.fi