Gränspass workshop

Göra ditt eget Gränspass
Göra ditt eget Gränspass

TRANSIT – GRÄSNPOST utställningens

GRÄNSPASS WORKSHOP

Innan första världskriget fick invånare i Haparanda och Torneå överskrida statsgränsen ganska fritt. Då var Finland storfurstendömet till Ryssland. Under första världskriget började Ryssland vakta närmare människor som åkte över gränsen och alla som rörde sig nära gränsen måste hålla ett gränspass med sig.
Utställningen har producerats av Postmuseum i Finland i samarbete med Postmuseum i Sverige och Tornedalens museum.

Göra ditt eget gränspass!
Den här uppgiften kan man göra så att man skriver ut bilden eller ritar på den med datorns ritprogram.

1. Skriva bilden ut eller spara den på dator.

2. Skriva på första . . . -rad ditt jobb eller titeln, t.ex. ”skolelev”.

3. Skriva på nästa . . . -rad ditt namn.

4. Överstryka på listan de där fordon som du inte kan köra själv. Stryka inte över de fordon som du kan köra själv.

5. Skriva på nästa . . . -rad datum alltså månadens namn, dagens nummer och år.

6. Rita din bild i rutan på passets högra kant.

7. Fråga på någon att vittna ditt pass alltså att skriva undan det.

Har du en egen stämpel hemma?
Du kan se på bilden nere, att pass har stämplats med officiella stämplar flera gånger så att man inte kunde förfalska dem genom att byta bild eller andra information. Det fanns många stämplar på ett pass, för att det var möjligt att kontrollera om alla stämplar var hela.

Om du har en egen stämpel hemma, stämpla passet!

Har det kul med uppgiften!

Bild 1: Eino Haatajas pass för att transportera cykel över gränsen (1916). Tornedalens museum
Bild 2: Unto Siléns tillstånd för att krossa Handolinska bron (1918). Tornedalens museum
Bild 3: Göra ditt eget gränspass!

Kuvagalleria: 
Gränspass från år 1916Passerkort för Handolinska bron från år 1918Göra ditt själv gränspass