Kemin syväsatamaa puuhattin vuosia

Alkuperäisen kuvan omistaa Leea Toivanen.
Alkuperäisen kuvan omistaa Leea Toivanen.

Kemiin haikailtiin syväsatamaa jo 1900-luvun alussa. Ajatus rautatien rakentamisesta Ajoksen Pitkäkariin ja sinne sataman rakentamista esitettiin eduskunnassa vuonna 1907 Iisak Heikan toimesta. Kaupungin sisäsataman hiljalleen madaltuessa maan kohoamisen vuoksi, haluttiin tuleva liikenne turvata. Lastausta jouduttiin tekemään redillä.

Likipitäen 30 vuotta pidettiin asiaa Kemissä esillä, kunnes sataman rakentamiseen viimein ryhdyttiin. Ajoksessa tehtiin jo vuonna 1917 alustavia mittauksia. Kemiläissyntyinen insinööri Manne Muoniovaara laati Kemin kaupungin toimeksiannosta suunnitelman sekä satamaradan rakentamiseksi että 18 jalan sataman rakentamiseksi. Vuodesta 1920 myös valtio teki mittauksia Pitkäkarissa, mutta satamakomitea puolsi tuolloin Tornion Röyttää. Kemin kaupunki rakensi pistoraiteen rautatieasemalta Pajarinrantaan. Valtion rahoituksella rataa jatkettiin Pitkäkariin 1930-1931.

1930-luvun alun lama-aika kuitenkin vaikutti sataman rakennusintoon. Vuonna 1935 valtion asettama toimikunta tuki vuonna 1938 julkistetussa mietinnössään Ouluun rakennettavan sataman lisäksi Kemin syväsatamahanketta. Sataman lopulliseksi paikaksi muuttui Pitkäkarista etelään oleva Vilminkari. Työt aloitettiin vuonna 1939, mutta sota kuitenkin keskeytti alkaneen rakentamisen.

Pakkolunastusoikeus valtioneuvostolta satama-alueeseen tuli tammikuussa 1941. Vuonna 1942 sataman rakennustyöhön ryhdyttiin uudelleen. Kaupunginhallitus nimesi vuoden 1942 budjettiin 800 000 markan määrärahan sataman rakentamiseen. Työvoimaa saatiin Ajoksen sotavankileiriltä. Ensimmäiseksi rakennettiin pistolaituri puuakkujen varaan. Satamalaituri valmistui vasta elokuussa 1946, lopullisesti seuraavana vuonna. Samaan aikaan rakennettiin myös läntistä aallonmurtajaa.

Pistolaiturin lisäksi ryhdyttiin vuonna 1949 rakentamaan satamaan uutta syvälaituria. Valmistui laituri N:o 2 eli kappaletavaralaituri. Satama-aluetta ruopattiin vuosina 1951 ja 1954. Samoihin aikoihin hankittiin satamaan ensimmäiset nosturit. Vuonna 1954 ryhdyttiin alueelle rakentamaan öljysatamaa, joka valmistui vuonna 1956. Laiturit n:o 3 ja 4 rakennettiin vuonna 1963 sahatavaran lastausta ja pientonnistoa varten. Sotien aikana rakennettu pistolaituri uudistettiin ja levitettin vuosina 1965-1966.

Satama oli auki keväästä syksyyn jäätilanteesta riippuen. Ajoksessa oli 8 tullimiestä vuonna 1954. Tulli toimi tuolloin Ajoksessa Merimieslukusalin talossa ja myöhemmin kaupungin huoltorakennuksessa. Sataman vieressä on yhtiöiden vapaavarastoja, jotka rakennettiin 1966. Valtio rakennutti Ajokseen varmuusvaraston, joka valmistui vuonna 1969. Ro-ro -laituri suunniteltiin laituri n:o 1:n tyveen 1972. Myös majakkalaiva Sammon kotisatama on Ajoksessa.

Uusimpana tulokkaana alueelle on toivottavasti tulossa Kaidin biopolttoainetehdas.

Teksti: Timo Hietala

#TBT #Suomi100 #Kemi #MyKemi #VisitKemi #Keminhistoriallinenmuseo#museot

Kuvagalleria: 
Kemin historiallisen museon valokuva-arkisto.Alkuperäisen kuvan omistaa Paavo Pitkänen.