Aine tulee kylään

14.10.2015 - 29.2.2016

Aineen taidemuseo

AINE TULEE KYLÄÄN

Aine tulee kylään on Aineen taidemuseon kolmivaiheinen kehittämis-  ja kokeiluhanke, johon on saatu kuntien ja alueiden kulttuuritoiminnan kehittämiseen tarkoitettua Opetus- ja kulttuuriministeriön tukea. Aineen taidemuseon hankkeen tavoitteena on edistää taide- ja kulttuuripalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta sekä poistaa niihin osallistumiseen liittyviä alueellisia, sosiaalisia ja taloudellisia esteitä sekä lisätä näin kulttuurin keinoin em. asioiden tasa-arvoista toteutumista. Aine tulee kylään vähentää kulttuurin keinoin asuinalueiden eriytymiseen liittyviä ongelmia. Tornioon asettuneiden turvapaikanhakijoiden kotoutumisen edellytyksenä on osallistuminen uuteen kulttuuriin ja yhteiskuntaan, joten he ovat hankkeessa mukana.  

Aine tulee kylään –hankkeen ensimmäinen osa jalkauttaa taidemuseopalveluiden tiedottamisen Tornion kyliin ja lähiöihin. Projektityöntekijä FL Eila Rantonen kiertää Tornion kirjastoauton kyydissä ja jakaa tietoa taidemuseopalveluista, taidemuseon toiminnasta, ajankohtaisista tapahtumista ja näyttelyistä. Tavoitteena on saada suora yhteys museon palveluiden nykyisiin ja tuleviin käyttäjiin. Tiedotustyön kautta taidemuseopalveluiden saavutettavuus paranee. 

Tiedotustoiminnan kautta saavutettavat uudet asiakkaat kutsutaan vastavuoroisesti kylään taidemuseoon. Tätä varten taidemuseossa järjestetään toiminnallisia tapaamisia, joihin kylien ja lähiöiden asukkaat ovat kutsuttuja. Tavoite on aktivoida potentiaaliset uudet kävijät, saada kävijät kokemaan taidemuseo ja sen toiminta tärkeäksi sekä osallistumaan sen tarjoamiin palveluihin. Tapaamisten toiminta perustuu Aineen taidemuseon kokoelmanäyttelyyn ja siinä hyödynnetään taidemuseon kehittämää museopedagogista palvelua. Kylään kutsuttuja ovat myös kylien ja lähiöiden koulut, joita kutsutaan opastuksiin ja työpajoihin.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on tukea positiivista yhteiskunnallista monikulttuurisuutta ja vahvistaa vuoropuhelua tarjoamalla kulttuurisia työkaluja turvapaikanhakijoiden kotouttamiseen. Aine tulee kylään on kutsunut Peräpohjolan opistolla asuvia turvapaikanhakijoita osallistumaan taidemuseon tapahtumiin. Lisäksi taidemuseo avaa taidekasvatustila Valon kuvataiteita työkseen tai harrastuksekseen lähtömaassaan tehneiden käyttöön. Syksyn aikana Valossa järjestetään ammattitaiteilijan ohjauksessa työpajoja.

Tornion kaupungin sivistyspalveluiden ja sen kautta Aineen taidemuseon tavoitteena on tuottaa ja kehittää monipuolisia palveluja lähtökohtanaan kuntalaisten tarpeet koko eliniän ajaksi. Taidemuseo on huomioinut erityisryhmiä, mm. ikääntyneet (Ainot ja Reinot, 2011), syrjäytymisvaarassa olevat nuoret (Myrsky-hanke, 2012), Tornion kaupungin lastensuojelun ja Etsivän Nuorisotyön asiakkaat (Piirrä, kaiverra, vedosta – iloitse teosta, 2015). Aine tulee kylään nostaa vuorostaan esiin kylien ja lähiöiden asukkaat, niin maahanmuuttajat kuin muut kuntalaiset.

Haluatko mukaan? Ota yhteyttä eila.rantonen@tornio.fi +358 50 594 6868

Lisätietoja:

Virpi Kanniainen, amanuenssi, Aineen taidemuseo
virpi.kanniainen@tornio.fi  + 358 50 597 1197