Beröring - Kosketus

12.10.2018 - 18.11.2018

Aineen taidemuseo

KOSKETUS  // BERÖRING

Kosketus etsii ja avaa maalauksen mielekkäitä ja hedelmällisiä ominaispiirteitä, sen omakohtaisuuksia ja -ehtoisuuksia. Kyse on maalauksellisen teon sisäisen logiikan vivahteista ja painotuksista. Miten maalauksellisten tekojen kautta artikuloituu ja aktualisoituu vastaus siihen, miten ja miksi maalausta tehdään ja miten maalaus koetaan.

Näyttelyhankeen lähtökohta ja ydin on sanassa kosketus. Kosketus linkittyy ja haastaa avoimesti kaikkeen minkä se lupaa ja lähestyy kaikkea mitä se ei voi koskaan saavuttaa. Kosketuksen ja maalauksen kokemuksellisuuden hahmottaminen kiinnittyvät tavoittamattoman etiikkaan. Ne kysyvät, miten olemme alati liikkeessä maailmassa, tasapainoa hakien ja sitä alati kadottaen.

Näyttelyprojektissa on kyse lähestymisen ja lähellä olemisen strategioista, siitä erinomaisen yksilöllisestä tunteesta ja kokemuksellisuuden eri syvyyksistä ja asteista, jotka kuitenkin ovat samanaikaisesti yleisesti ymmärrettävissä ja jaettavissa. Siitä miten maalaus on läsnä – tässä ja nyt huokoisessa ja vastavuoroisessa katsomiskokemuksessa.

Tavoitteena on tehdä intensiivinen, mutta tarkka maalauksen ryhmänäyttely, joka ei lähde ja muodostu määrän vaan yksittäisen maalauksen kautta ja myötä. Teoksia on suhteellisen vähän, mutta ne on tehty juuri tätä näyttelyä varten. Näyttely todentuu kiertäessään, sillä jokaisessa näyttelytilassa esillä ovat eri teokset ja näkyvissä on erilainen painotus. Tornion jälkeen seuraavaksi on vuorossa Seinäjoen taidehalli helmikuussa ja kiertue päättyy Helsinkiin Sinneen huhtikuussa 2019. Näyttelykiertueen on tuottanut Pro Artibus -säätiö.

Näyttelyn taiteilijat ovat Ville Andersson, Eeva-Riitta Eerola, Ilari Hautamäki, ja Heidi Lampenius. Näyttelyn kuratoivat Mika Hannula & Juha-Heikki Tihinen.