COME TO FINLAND! Riemuhuuto paratiisista

30.11.2018 - 24.2.2019

Kemin taidemuseo-Aluetaidemuseo

Tervetuloa julisteiden upeaan maailmaan!

Koetko Suomen harmaaksi, hiljaiseksi ja sulkeutuneeksi?

Mieti uudestaan.

Suomihan on jo pitkään ollut glamuröösi, kosmopoliittinen ja avoin maa!

Todellakin, saat pian nähdä, miten Suomi houkutteli matkailujulisteiden avulla matkailijoita läheltä ja kaukaa pohjoiseen maahan. Tuoretta itsevarmuutta huokuen ja monilla eri kielillä huusimme: Come to Finland!

Matkailujulisteet olivat tuon ajan internet. Niiden avulla viestiä vietiin eteenpäin. Julisteita riippui Suomitoimiston näyteikkunoissa ja matkatoimistoissa Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Berliinissä, Lontoossa, Pariisissa, New Yorkissa…

Kuvan tuli houkutella, sytyttää kipinä seikkailunhaluisissa eurooppalaisissa ja amerikkalaisissa. Kuka sitten loi kuvat? Niin, niitä laativat kaikki maailmankuuluista taiteilijoista nimettömiin käyttögraafikoihin. Siksi tämä näyttely onkin suuri kunnianosoitus taiteilijoille. Ja kaikille matkailuyhtiöille, kuten esimerkiksi Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiölle, Aerolle (Finnair), Valtionrautateille ja järjestöille, kuten Suomen Matkailijayhdistykselle ja Suomen-matkoille. Kaikki uskoivat sisukkaasti asiaansa ja tilasivat uusia taideteoksia joka vuosi.

Sillä kun nykyään puhutaan kyllästymiseen saakka Suomi-kuvasta, ennen oli toisin. Asialle tehtiin jotakin. Taiteilijat loivat kuvan tästä paratiisista, jossa tyyli, glamour ja hyvä ruoka kohtasivat.

Haluamme olla rehellisiä: Rakastamme näitä julisteita. Ne ovat mainoksia, kyllä vain, mutta ne ovat myös paljon muuta. Ne ovat taidetta, ne ovat historiaa, ne ovat todellista suomalaista kulttuuriperintöä.

Olemme etsineet niitä kissojen ja koirien kanssa ympäri maailman. Ostaneet niitä keräilijöiltä, kerjänneet museonjohtajilta, kaivelleet ihmisten vinttejä. Lähes kaikki näyttelyssä esillä olevat julisteet ovat alkuperäisiä.

Emme ole jättäneet kiveäkään kääntämättä löytääksemme tarinat taideteosten ja taiteilijoiden takana. Lisää taustatietoa on kirjassamme ”Come to Finland. Julisteita & matkoja 1851–1965”.

Näyttelyssä on kirjaimellisesti kyse siitä, miten houkuttelimme ihmisiä Suomeen. Siksi julisteiden iskulauseet ja tekstit ovat usein englanniksi, ruotsiksi, saksaksi, ranskaksi ja muilla kielillä.

Luodaksemme sillan nykyaikaan esittelemme julisteita myös tämän päivän taiteilijoilta – ja Lappi aivan erityisesti painotettuna. Julistetaide tekee jälleen paluun! Ja Suomi houkuttelee jälleen turisteja glamourin ja paratiisista kaikuvien riemuhuutojen avulla.

Toivotan sinulle monia ahaa-elämyksiä ja hymyjä näiden kulttuuriaarteiden parissa!

MAGNUS LONDEN

Julistemetsästäjä

 

Welcome to the wonderful world of posters!

Do you find Finland grey, quiet and reserved?

Forget it.

Finland has long been a glamourous, cosmopolitan and open country!

Exactly, you are about to be presented with how Finland with the help of travel posters attracted travellers from both near and far to this country in the north. With a fresh confidence and in many different languages we yelled: Come to Finland!

Travel posters were the internet of the time. That was how you got the message across. The posters were found in the windows of travel agencies in Finland, Stockholm, Berlin, London, Paris, New York…

And it was the picture which was intended to attract, the picture that would spark that interest in adventurous Europeans and Americans.

And who created the pictures? Anyone from well-known artists to anonymous marketing graphics. Therefore this exhibition is one big ode to the artists. And to all travel companies like for example the Finland Steamship Company, Aero (Finnair), the Finnish State Railways and to organisations like the Finnish Tourist Association and Suomen-matkat. They all believed in what they did and ordered new works of art every year.

While we today talk incessantly about the image of Finland, it wasn’t always like that. One did something about it. The artist created the picture of this paradise where style, glamour and tasty food met.

We want to be frank: We love these posters. They are ads, sure, but they are also so much more than that. They are art, they are history, they are a true Finnish cultural heritage.

We have searched for them all over the world, turning every stone. Bought from collectors, begged for them from museum directors, rifled through people’s attics.

In this exhibition you’ll find, with a few exceptions, only original prints of the posters.

We have also turned every stone in order to find the stories behind the works of art and the artists. Even more background can be found in our book “Come to Finland. Posters & Travel Tales 1851–1965”.

The exhibition is literally about how we attracted people to Finland. That’s why the slogans and the posters often are in, for example, English, Swedish, German, French or Russian.

To create a bridge to our modern time we also present contemporary travel posters – with a special emphasis on Finnish Lapland. Now Finland is once again attracting tourists with glamour and cries of joy from the paradise.

I wish you many eureka moments and smiles in the company of these cultural treasures!

MAGNUS LONDEN

Poster hunter

 

Välkommen till affischernas underbara värld!

Upplever du Finland som grått, tystlåtet och slutet?

Glöm det.

Finland har ju redan länge varit ett glamouröst, kosmopolitiskt och öppet land!

Precis, du ska snart få se hur Finland med reseaffischens hjälp lockade resenärer från när och fjärran till landet i norr. Med en fräsch självsäkerhet och på många olika språk ropade vi: Come to Finland!

Reseaffischer var den tidens internet. Det var så man fick fram budskapet. Affischerna hängde i skyltfönster på Finlandskontor och resebyråer i Stockholm, Köpenhamn, Berlin, London, Paris, New York …

Och det var bilden som skulle locka, som skulle tända den där gnistan hos äventyrslystna européer och amerikaner.

Och vem var det som skapade bilderna? Jo, allt från världskända konstnärer till anonyma bruksgrafiker. Den här utställningen är därför en enda stor eloge till konstnärerna. Och till alla resebolag som till exempel Finska Ångfartygs Aktiebolaget, Aero (Finnair), Statsjärnvägarna och till organisationer som Finlands Turistförening och Suomen-matkat (Finlands-Resor). Alla trodde de ihärdigt på sin sak och beställde nya konstverk varje år.

Medan man i dag pratar till lust och leda om Finlandsbilden var det nämligen annorlunda förr: Man gjorde något åt saken. Konstnärerna skapade bilden av detta paradis där stil, glamour och god mat möttes.

Vi ska vara ärliga: Vi älskar de här affischerna. De är reklam, visst, men de är mycket mera än så. De är konst, de är historia, de är ett verkligt finländskt kulturarv.

Vi har letat efter affischerna med ljus och lykta över hela världen. Köpt av samlare, tiggt hos museichefer, grävt på folks vindar. På utställningen finns nästan uteslutande originaltryck av affischerna.

Vi har också vänt på varje sten för att hitta berättelserna bakom konstverken och konstnärerna. Ännu mera bakgrund finns i vår bok ”Come to Finland. Affischer & resor 1851–1965”.

Utställningen handlar uttryckligen om hur vi lockade folk till Finland. Därför är sloganerna och affischerna oftast på till exempel engelska, svenska, tyska, franska eller ryska.

För att skapa en bro till nutiden visar vi också upp affischer skapta av nulevande konstnärer – med en speciell betoning på Lappland. Affischkonsten kommer igen!

Och Finland lockar återigen turister med glamour och glädjetjut från paradiset.

Nu önskar jag dig många aha-upplevelser och småleenden i dessa kulturskatters sällskap!

MAGNUS LONDEN

Affischjägare