EXPERIENCE OUR STORIES - NÄYTTELY

19.10.2018 - 6.1.2019

Tornionlaakson maakuntamuseo

Yhteinen kulttuuri ja historia ovat vahvasti esillä Revontultentiellä, joka yhdistää pohjoisen Suomen, Ruotsin ja Norjan raja-alueet. Tästä esimerkkinä alueellamme puhutut kuusi kieltä; Suomi, Ruotsi, Norja, Meänkieli, Kveeninkieli ja Saamenkieli. Alueemme historia on tärkeä osa identiteettiämme. Our Stories projekti pyrkii tuomaan tätä yhteistä kulttuuriperimää esille tarinoiden avulla.Tarinat kerrotaan muun muassa musiikin, lyhytelokuvan sekä suullisen tarinankerronnan kautta.