Koherenssi ja koheesio - Kemin kuvataiteilijat juhlistavat 150-vuotiasta kotikaupunkia

2.3.2019 - 12.5.2019

Kemin taidemuseo-Aluetaidemuseo

Kemin taidemuseossa avautuu 1.3.2019 Kemin kaupungin 150-vuotista historiaa juhlistava näyttely. Näyttely esittelee laajalti kemiläistaiteilijoita ja heidän teoksiaan vuosien varrelta. Mukana ovat Kemin taidehistoriaan kuuluvat klassikkotaiteilijat sekä Kemin kuvataiteilijat ry:n jäsenet tuoreimmilla teoksillaan. Juhlanäyttelyä varten taidemuseo on myös kerännyt näyttelyteoksia kemiläisistä yksityiskodeista ja -kokoelmista. Kaikki esillä olevat teokset ovat muutamaa teosta lukuunottamatta sellaisia, jotka eivät aiemmin ole olleet suuren yleisön nähtävillä.

Näyttely on saanut nimensä kemiläisen kuvataiteilija ja kuvataideopettaja Taina Rönkön teoksesta Koherenssi ja koheesio (2018-2019). Teos on tehty nestemäisellä akryl ink-värillä syväpainopaperille. Teos on muodostunut pitkälti sattumasta, värit ovat levinneet paperille aluksi hallitsemattomasti. Näennäisestä sattumanvaraisuudesta huolimatta jokainen väri, muoto ja kokonaisuus on taiteilijan valinnan tulos.

Sanalla koherenssi tarkoitetaan mm. yhtenäisyyttä, yhdenmukaisuutta ja loogista järkevyyttä. Fysiikassa koherenssi on tila, jossa aaltoliikkeen aaltojen vaiheet osuvat päällekkäin ja vahvistavat toisiaan. Amerikkalais-israelilainen sosiologi Aaron Antonovsky kehitti koherenssin tunteen teorian, jonka mukaan yksilön terveys liittyy hänen voimavaroihinsa ja elämänhallintakykyynsä. Vahvemman koherenssin omaavat henkilöt toipuvat heitä kohdanneista tragedioista ja selviytyvät stressitilanteista matalamman koherenssin omaavia henkilöitä paremmin.

Taideteoksesta voidaan sanoa, että se on koherentti silloin, kun siinä ei ole mitään siihen kuulumatonta. Koherenssia tuottavat eheys, sopusuhtaisuus ja tasapaino sekä osien välinen harmonia. Taiteilijat pyrkivät saamaan aikaan teoksen, jonka kaikki osaset toteuttavat koherenssin vaatimusta. Myös taidenäyttelyiltä ja näyttelykokonaisuuksilta odotetaan koherenttiutta. Tämä ilmenee mm. teosten ripustuksessa ja teosten määrässä suhteessa näyttelytilaan. Taiteilijat, näyttelyiden kuraattorit ja juryttäjät pyrkivät valinnoillaan saattamaan näyttelykokonaisuuden mahdollisimman koherentiksi, eli he pyrkivät eläytymään näyttelykävijän katsomiskokemukseen ja valitsemaan sellaiset teokset, jotka tukevat näyttelykokonaisuuden tasapainoa ja harmoniaa.

Koheesiolla tarkoitetaan keskinäisiä vetovoimia. Fysiikassa koheesio pitää ainetta koossa, eli vastustaa sitä rikkovia voimia. Sosiologiassa koheesiolla tarkoitetaan ryhmän jäsenten tai ihmisjoukon välistä yhteenkuuluvuutta. Kemistä lähtöisin olevia tai täällä toimineita ja edelleen toimivia taiteilijoita voidaan nimetä satoja. Kaksi taiteilijoiden perustamaa ryhmää, Ryhmä Kemi sekä Kemin kuvataiteilijat ry ovat olleet valtakunnallisestikin vaikuttavia ja tunnettuja taiteilijaryhmittymiä. Kemin kuvataiteilijat ry on vastikään uudelleen järjestäytynyt, ja sen nykyiset jäsenet osallistuvat aktiivisesti ryhmän toimintaan ja tuovat taidettaan näkyvästi esille sekä Kemin kaupungissa että lähiympäristössä. Voidaankin sanoa, että Kemin kuvataiteilijat ry on laajan koheesion omaava taiteilijaryhmä.

Taidemuseon yhden näyttelyseinän täyttävät kemiläistaiteilijoiden, kuten Harry Porkon, Olavi Korolaisen, Henna Takkisen ja Anna Almin näkemykset Kemin rakennuksista ja maisemista. Tunnistatko paikat?

Kemiläistaiteilijoiden lisäksi näyttelyssä on esillä hollantilaisen taiteilija Guido van Der Werven videoteos Nummer Acht – everything is going to be alright. Tällä hetkellä huippuajankohtainen teos kuvattiin Perämeren jäällä vuonna 2007. Videoteos on yksi taiteilijan kuuluisimmista teoksista, ja se on ollut esillä kuuluisissa museoissa ja näyttelyissä ympäri maailmaa, mm. New Yorkin MoMA:ssa (Museum of Modern Art). Kemin taidemuseo sai kunnian liittyä näiden museoiden joukkoon saamalla esitysoikeuden teokseen näyttelyn ajaksi.

 

Lisätietoja: Tanja Kavasvuo, intendentti, Kemin taidemuseo tanja.kavasvuo@kemi.fi, 040 3576991

 

 

INFO ABOUT THE ONGOING EXHIBITION                      

COHERENCE AND COHESION --
Visual Artists of Kemi Celebrate the 150th Anniversary of Their Hometown

at Kemi Art Museum from 2nd March through 12th May, 2019

Kemi Art Museum is hosting an exhibition dedicated to the 150-year history of the City of Kemi from the beginning of March onward. The exhibition provides a retrospective look at Kemi-affiliated artists and their works of art across three centuries and multiple decades. Among the exhibits and their makers, there are classic, better-known artists, as well as some works by Visual artists of Kemi with their more recently produced ones. Our museum has invited stakeholders of private collections or owners of a single item of art to take part, having painstakingly chosen ultimately pieces that have not earlier been on display to the general audience, apart from a few exceptions.

This exhibition has the same name as a piece by Kemi-resident visual artist and visual-art teacher, Ms. Taina Rönkkö, called Coherence and Cohesion (2018-19). The medium is liquid acrylic ink on intaglio paper. Contingency has played a major part in the genesis of the piece, with colours having spread uncontrollably at first. In spite of this seemingly random birthing process, each colour, form and the whole reflect the conscious choices of the artist.

The word coherence signifies unity, uniformity and a built-in logical rationality. In terms of physics, it means a situation or space where different waves of a single movement overlap and strengthen and fortify each other. American-Israeli sociologist Aaron Antonovsky developed a theory of emotional coherence, according to which the health of an individual is linked up with his or her resources and life-coping ability. Those endowed with a higher level of coherence will recuperate better from incurred tragedies and travails and cope with stress better than those with a lower level of coherence.

When it comes to a work of art, it may be said to be coherent, when it excludes all the irrelevant elements from its scope. Coherence is enhanced by integrity, proportionality and balance, as well as harmony between the constituent parts. Artists strive for a piece whose all constituent parts try to meet the demands of coherence. Moreover, coherence is expected of art exhibitions and exhibition entities. This is reflected in how the hanging of the works of art as well as the spatial area of works of art are managed in relation to available space. Artists, curators of exhibitions and art juries aim with their choices for an as coherent as possible whole; they try to put themselves in the shoes of a casual spectator and choose such works of art that support the balance and harmony of the whole of the exhibition.

What is meant by cohesion is mutual integrity. In physics, cohesion pulls matter together; it defies forces that are trying to break it up. In sociology, cohesion means the ties that bind a group of somehow collective, collegial or communal people. Artists born, raised or resident in Kemi amount to hundreds. Two collective groupings, Ryhmä Kemi (or Group Kemi) and Visual artists of Kemi (reg. assn) have merited even national attention as groupings of pictorial or visual artists. The latter have recently reorganised themselves; the current members partake actively in the activity of the association in bringing their art visibly to the fore in Kemi, as well as its vicinity. It may be said that Visual artists of Kemi are an artist collective of a high cohesion.

One wall at the museum is filled up with architectural and scenic views of landmark buildings and sceneries of the town by such wielders of the brush as Harry Porko, Olavi Korolainen, Henna Takkinen and Anna Alm. Can you identify, placewise, where they are?

Besides, Nummer Acht - Everything is going to be alright, a video installation by the Dutch artist Guido van Der Werve features in the exhibition apart from local talent. The now hotly topical work of art was shot on the ice of the Bay of the Gulf of Bothnia in the year 2007. This video installation is one of the most famous works of art of the artist, and it has been on display at celebrated museums and exhibitions the world over, for instance at the MOMA in New York City. Kemi Art Museum was honoured to join with the ranks of these institutions in acquiring the rights to put the piece on display for the duration of our exhibition.