Kolme Kustaan kaupunkia

Kolme Kustaan kaupunkia - Juhlanäyttely 400
Kolme Kustaan kaupunkia - Juhlanäyttely 400
12.1.2021 - 25.4.2021

Tornionlaakson maakuntamuseo

Juhlanäyttely 400 vuotta – Tornio, Luulaja, Piitime

Tornio, Luulaja ja Piitime saivat kaupunkioikeutensa 1621. Siitä tulee vuonna 2021 kuluneeksi 400 vuotta. Sen johdosta Tornionlaakson museo, Norrbottens museum ja Piteå museum toteuttavat vuoden 2021 aikana yhteisnäyttelyn. Näyttely on esillä yhtä aikaa kaikissa kolmessa museossa.

Näyttelyssä kaupunkien 400-vuotinen historia esitellään vuosisata kerrallaan 1600-luvulta 1900-luvulle. Kukin museo esittelee henkilön, tapahtuman, esineen ja kuvan kultakin vuosisadalta ja kustakin kaupungista. Näyttelyissä on esillä yhteensä 48 kertomusta. 

Tornionlaakson museon näyttelyssä keskeisenä teemana on kaupungin muutos pienestä kauppiaiden saarikaupungista laajaksi kylien kaupungiksi. Kaupungin vaiheita ja vuosisataista muutosta kuvaavat muiden muassa kaupungin privilegiokirja, Tornion kirkon kuoriaita, lennätinreviisori Karl Handolinin venäläistyylinen virkapuku sekä teollisuusneuvos Irma Stormbomin tarina. 
Näyttelyyn liittyy luentoja ja tapahtumia, jotka järjestetään joko museoissa paikanpäällä tai digitaalisesti. Tornionlaakson museo tarjoaa yleisölle Kysy Torniosta! –iltoja kustakin vuosisadasta erikseen. Illoissa yleisö saa esittää asiantuntijoille kysymyksiä Tornion historiasta kulloinkin kyseessä olevan vuosisadan ajalta. Myös kouluille on tarjolla näyttelyyn liittyvää ohjelmaa. 

Näyttelyt avautuvat museoissa seuraavasti:
•    Tornionlaakson museo 12.1. (päättyy 25.4.2021)
•    Piteå museum 13.1. (avoinna vähintään 6 kuukautta)
•    Norrbottens museum 30.1. (avoinna koko vuoden 2021)

Näyttelyn ovat tuottaneet yhteistyössä Tornionlaakson museo, Norrbottens museum, Piteå museum, Tornion kaupunki, Luulajan kunta, Piitimen kunta, sekä Luleå tekniska universitet.

Lisätietoja: museonjohtaja Minna Heljala, minna.heljala@tornio.fi, 050 597 1557 

Gustavs tre städer – Jubileumsutställning 400 år – Torneå, Luleå, Piteå

2021 är det 400 år sedan städerna Piteå, Luleå och Torneå fick sina stadsprivilegier. Med anledning av det kommer Norrbottens museum, Piteå museum och Tornedalens museum att visa en gemensam utställning samtidigt på alla tre museerna under 2021.

Städernas historia presenteras uppdelat på de fyra århundradena – från 1600-talet när städerna grundades fram till och med 1900-talet. Museerna har valt ut en person, en händelse, ett föremål och ett foto för respektive århundrade och ort. Totalt 48 berättelser presenteras således på samtliga museer. På respektive museum visas också ett antal föremål som ett lokalt tillägg. 

Centralt tema på utställningen i Tornedalens museum är Torneås förändring från en borgarnas stad på en ö till en vidsträckt byarnas stad. Olika perioder i Torneås historia visas bland annat med privilegieboken, korskranket i Torneå kyrka, telegrafdirektörens tjänsteuniform samt skildring av industrieråd Irma Stormbom. 

Under utställningsperioden planeras också ett brett programutbud, antingen fysiskt eller digitalt. Ett pedagogiskt program för skolor kommer också att finnas. 
Öppning på respektive museum:
•    Tornedalens museum, 12 januari (pågår till och med 25 april 2021)
•    Piteå museum, 13 januari (pågår minst 6 månader)
•    Norrbottens museum, 30 januari (pågår hela 2021)

Utställningen har producerats i ett samarbete mellan Norrbottens museum, Piteå museum, Tornedalens museum, Luleå kommun, Piteå kommun, Torneå kommun och Luleå tekniska universitet.
Mer information: museichef Minna Heljala, minna.heljala@tornio.fi, +358 50 597 1557

 

Kuvatiedot:

Messukasukka valmistui 1686 Tornion uuden kirkon vihkiäisiin. Tuomo Ylinärä, Tornionlaakson museo.

Outhierin piirtämä kartta Torniosta 1700-luvulta. Tornionlaakson museo

Lennätinvirkailija Karl Handolinin kaksirivinen venäläistyylinen virkatakki. Kuva Tuomo Ylinärä, Tornionlaakson museo. 

Tornion kaupungintaloa rakennetaan 1973. Kuva Reino Kainulainen, Tornionlaakson museo 

Bilder:
Mässhake från Torneå kyrka från år 1686. Tuomo Ylinärä, Tornedalens museum.

Karta över Torneå från 1700-talet ritad av Outhier. Tornedalens museum

Telegrafdirektören Karl Handolins tvåradig rock är av typen rysk tjänsteuniform. Foto Tuomo Ylinärä, Tornedalens museum.

Torneå stadshus håller på att byggas 1973. Foto Reino Kainulainen, Tornedalens museum

 

Painokelpoiset kuvat saa pyytämällä anna-kaisa.ek@tornio.fi, 040 631 8339
Tryckbar bilder från anna-kaisa.ek@tornio.fi, +358 40 631 8339

Messukasukka 1600-lukuTornion kartta 1700-lukuKarl Handolinin virkapuku 1800-lukuTornion kaupungintaloa rakennetaan 1900-luku