Koululaisten ja opiskelijoiden kevätnäyttely

18.5.2017 - 28.5.2017

Kemin taidemuseo-Aluetaidemuseo

TIEDOTE

17.5.2017

Koululaisten ja opiskelijoiden kevätnäyttely 18.5.-28.5. Kemin taidemuseossa

Kemin taidemuseossa avautuu torstaina 18.5. suuri kuvataidekasvatusta esittelevä näyttely. Näyttelyyn osallistuu Kemin alueen koululaisia ja kuvataiteen opiskelijoita. Näyttely on osa Kemin kulttuurikasvatussuunnitelmaa, ja se tullaan toteuttamaan joka kevät. Näyttelyn tavoitteena on tutustuttaa koulujen ja oppilaitosten eri ikäryhmät taidemuseoon ja museotyöhön sekä sen kautta kulttuuritoimintaan laajemminkin. Näyttelytilaa tarjoamalla museo haluaa kannustaa koululaisia ja opiskelijoita taiteen tekemiseen ja rohkaista sen esille laittamiseen sekä yhteisölliseen toimintaan. Näyttely on myös erinomainen tapa kertoa museoyleisölle koulujen ja oppilaitosten merkittävästä kuvataidekasvatustyöstä lasten visuaalisen yleissivistyksen ja luovuuden kehittämiseksi.

Oppilaat valitsevat vuoden aikana kouluissa ja oppilaitoksissa työstämistään teoksistaan sellaiset, jotka haluavat asettaa esille Kemin taidemuseon näyttelyyn. Noin kaksi viikkoa kestävä näyttely järjestetään toukokuun lopussa. Oppilaat ripustavat yhdessä museon henkilökunnan kanssa teoksensa ja osallistuvat avajaisiin. Näyttelyn ajan museoon on vapaa pääsy. Ensimmäiseen kuvataidekasvatusta esittelevään näyttelyyn on kutsuttu mukaan myös Kivalo-opiston taiteen perusopetusryhmiä sekä aikuisten kuvataideryhmiä.

Kemin kulttuurikasvatussuunnitelma on laadittu alkuvuodesta 2017. Kulttuurikasvatussuunnitelma on Kemin kaupungin suunnitelma siitä, miten kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatusta kaupungissa toteutetaan osana kouluopetusta. Yhteiseen kulttuurikasvatussuunnitelmaan ovat sitoutuneet Kemin opetustoimi ja Kemin kulttuuritoimi. Suunnitelmaan on listattuna mahdollisuudet joita Kemin taide- ja kulttuurilaitokset (taidemuseo, historiallinen museo, kirjasto, teatteri, musiikkiopisto, Sarjakuvakeskus, Lastenkulttuurikeskus, Kivalo-opisto) koululaisille ja opiskelijoille tarjoavat. Kulttuurikasvatussuunnitelmasta opettajat poimivat vuosittain jokaiselle luokka-asteelle sopivat vierailut, tapahtumat ja muun kulttuurikasvatustyötä tukevan tarjonnan. Kulttuurikasvatus-suunnitelman avulla Kemin alueen kulttuurikasvatus on saavutettavaa, tasa-arvoista, systemaattista ja monipuolista.

Lisätietoja: Tanja Kavasvuo, intendentti, 040 3576991, Venla Kakko, kulttuuripedagogi, 040 8329691