Muinaispuvusta Marimekkoon

27.4.2018 - 3.6.2018

Tornionlaakson maakuntamuseo

Näyttelyssä kohtaavat Marimekon asut ja suomalaisen naisen puvut tuhannen vuoden takaa.

Muinaispuku on esihistoriallisen ajan mallin mukainen puku, joka on tehty hautalöytöjen ja niistä tehtyjen tutkimusten perusteella. Näyttelyssä kerrotaan esillä olevista kolmesta muinaispuvusta ja pohditaan kansallispukujen, muinaispukujen ja kansanpukujen eroa. Toisaalta pohditaan Marimekon ja suomalaisuuden suhdetta ja brändin merkitystä suomalaisille.

Pukeutumisen on tärkeää olla käytännöllistä, mutta sillä myös viestitään monia asioita, kuten asemaa, elämäntilannetta, varallisuutta, juuria tai kuulumista ryhmään. Näkyykö kansallisuus nykyään pukeutumisessamme, jos niin kenen pukeutumisessa se näkyy? Pitäisikö sen näkyä? Jos haluaisimme luoda oikein suomalaisen asun, mitä se olisi?