PORTFOLIOHAKU - Etsimme julkisten valo-, video- ja/tai äänitaideteosten tekijää Kemin Pajarinrannan päiväkotialueelle

Pajarinrannan päiväkodin pihan pohjapiirustus
Pajarinrannan päiväkodin pihan pohjapiirustus
3.12.2021 - 3.12.2022

Kemin taidemuseo-Aluetaidemuseo

Portfoliohaku  

Hakuaika 1.12.21-19.1.2022 

Etsimme julkisten valo-, video- ja/tai äänitaideteosten tekijää Kemin Pajarinrannan päiväkotialueelle 

Kemin kaupunki avaa portfoliohaun, jonka tarkoituksena on etsiä julkisten valo-, video- ja/tai äänitaideteosten tekijää Kemin Pajarinrannan vastavalmistuneen päiväkodin piha-alueelle ja mahdollisesti sisätiloihin. Taideteokset sijoittuvat tiloihin, joista mahdollisimman monet talon käyttäjistä ja myös ohikulkijoista pääsevät niitä kokemaan.  

Taideteosten toivotaan olevan elämyksellisiä ja oivaltavia, rakennuksen käyttäjäryhmän ja käyttötarkoituksen huomioivia. Taideteosten ja arkkitehtuurin tulee muodostaa kokonaisuus, jonka osat täydentävät ja vahvistavat toisiaan kiinnostavalla tavalla. Lopullisen toteutuksen tulee ottaa huomioon teoksen pitkäikäisyys, huollettavuus, ylläpito ja yleinen käyttöturvallisuus.   

Toteutettavat teokset hankitaan %-taiteen periaatteella päiväkodin rakentamiskustannuksista. Portfoliohaussa taiteen kokonaisbudjetiksi on määritetty 60 000€. Valituksi voi tulla useampia taiteilijoita, joiden kesken rahoitus jaetaan. 

Taiteilijavalinnat tehdään portfoliohaun perusteella taiteilijan aiemman tuotannon pohjalta. Taiteilijavalinnoissa kiinnitetään huomiota tekijöiden ammattitaitoon, ajatusten tuoreuteen ja teosten sopivuuteen suunniteltuun tilaansa. 

Portfoliohaussa noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran portfoliohaun ohjeistusta. 

Hakeminen:  

Taiteilijaehdokkaiksi voivat hakeutua kaikki ammattitaiteilijat, joiden pätevyyden osoituksena on ammattimainen ja aktiivinen näyttely- tai muu taiteellinen toiminta. Tämän lisäksi vaaditaan joko Suomessa tai ulkomailla suoritettu taidealan ammattitutkinto tai jonkun valtakunnallisen taiteilijaliiton jäsenyys.  

Hakijana voi olla myös työryhmä, jossa voi taiteilijan lisäksi olla mukana myös muiden ammattiryhmien edustajia.  

Taiteilijoilta pyydetään seuraavia hakuliitteitä:  

 Portfolio pyydetään PDF muotoisena, joka sisältää seuraavat tiedot:  

 1. Taiteilijan yhteystiedot: osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen www-sivun osoite.  

2. CV (Ansioluettelo), pituus korkeintaan 3 sivua 

3. Teoskuvia toteutuneista teoksista enintään 10 kpl sisältäen kuvan tai kuvien lisäksi lyhyen esittelytekstin, josta käy ilmi ainakin teoksen koko ja materiaali. 

4. Mikäli kyseessä on mediataideteos ts. liikkuvaa kuvaa sisältävä teos, ilmoitettava yhteystiedot linkkiin ja mahdollisen salasanan. 

Hakemukset jätetään PDF tiedostoina, joiden tulee kulkea sähköpostin liitteinä. 

Aikataulu:  

Portfoliot ja CV tulee toimittaa osoitteeseen: taidemuseo@kemi.fi 19.1.2022 mennessä. (Hakemukset jätetään PDF tiedostoina, joiden tulee kulkea sähköpostin liitteinä.) Sähköpostin aihekenttään tulee kirjoittaa “Kemin kaupungin portfoliohaku” ja tiedostot tulee nimetä Sukunimi_Etunimi_CV.pdf ja Sukunimi_Etunimi_Portfolio.pdf  

Hakemuksessa ei esitetä teosideoita tai -luonnoksia. Taiteilijavalinnassa huomioidaan portfoliohaun hakuilmoituksen ehdot täyttävät portfoliot. Puutteelliset, luonnosehdotuksen sisältävät tai myöhässä saapuneet portfoliot jätetään käsittelemättä. 

Taiteilijavalintatyöryhmä kutsuu valitut taiteilijat haastatteluun toimeksiantoa varten helmikuun 2022 aikana. 

Hakua seuraa suora teostilaus portfolion perusteella valitulta taiteilijalta/taiteilijoilta. Valituille taiteilijoille toimitetaan yksityiskohtaisempia tietoja päiväkodista ja taidehankkeen tavoitteista luonnoksen suunnittelua varten. Valittujen taiteilijoiden kanssa tehdään kirjalliset luonnos- ja tilaussopimukset.  

Valitut taiteilijat esittelevät teosehdotuksensa/luonnoksensa hankintatyöryhmälle huhtikuun 2022 loppuun mennessä. Teosehdotusten/luonnosten työskentelyaika on siis maaliskuu-huhtikuu 2022.  

Mikäli portfoliohaku ja/tai luonnosvaihe eivät tuota taiteellisesti riittävän korkeatasoista tulosta, valintatyöryhmällä on mahdollisuus tilata suunnitelma portfoliohaun ulkopuolelta. Tilaajalla on myös oikeus jättää luonnokset toteuttamatta. 

Valitut teokset pyritään toteuttamaan syyskuun 2022 loppuun mennessä.  

Taiteilijavalintatyöryhmä:  

Kaisa-Mari Immonen, kaupunginarkkitehti, Kemin kaupunki 

Venla Kakko, pedagoginen suunnittelija, Kemin kaupunki 

Tanja Kavasvuo, vt. museotoimenjohtaja, Kemin taidemuseo/alueellinen vastuumuseo 

Leevi Lehtinen, julkisen taiteen läänintaiteilija, Taiteen edistämiskeskus 

Y-tunnus:  

Valituilla taiteilijoilla tulee olla Y-tunnus.  

Tekijänoikeudet:

Portfolion tekijänoikeus säilyy taiteilijalla. Portfoliohaun järjestäjällä ei ole oikeutta käyttää, julkaista tai muutoin hyödyntää portfoliohakuun jätettyä materiaalia tai niistä otettuja kuvia, eikä siirtää oikeuksia eteenpäin kolmansille osapuolille. 

Henkilötietojen suoja:

Portfoliohaun järjestäjä käsittelee hakuun osallistuneiden henkilötietoja EU:n ja kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti haun toteuttamiseksi. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä käytetä muihin tarkoituksiin. Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään portfoliohakuun osallistumisen yhteydessä. Osallistumalla portfoliohakuun taiteilija antaa suostumuksen siihen, että henkilötietoja käsitellään edellä kuvatun mukaisesti. 

Tulosten ilmoittaminen:  

Portfoliohaun tuloksista ilmoitetaan viimeistään viikolla 6 osoitteessa http://merilapinmuseot.fi/museot/kemin-taidemuseo-aluetaidemuseo. Tästä osoitteesta löytyy myös tämä portfoliohaku.  
 
Haun tuloksista ilmoitetaan portfoliohakuun osallistuneille henkilökohtaisesti.  

Kysymyksiä portfoliohakuun liittyen voi tiedustella: venla.kakko@kemi.fitanja.kavasvuo@kemi.fi