SAVOTAN JÄLKIÄ - KARI SÖDÖ, JYRKI POUSSU JA ANTTI YLÖNEN

27.2.2016 - 10.4.2016

Kemin taidemuseo-Aluetaidemuseo

SAVOTAN JÄLKIÄ

JYRKI POUSSU – KARI SÖDÖ – ANTTI YLÖNEN

SAVOTAN JÄLKIÄ -näyttelyssä on esillä JYRKI POUSSUN (s. 1960) ja KARI SÖDÖN (s. 1963) sekä ANTTI YLÖSEN (s. 1957) puuveistoksia. Kolmen taiteilijan teoksia yhdistää niiden materiaali - puu. Sen sijaan aiheiden käsittely, lähestymistavat ja tyyli poikkeavat suuresti toisistaan. Poussun työt ovat pohdiskelevia huomioita ajan ja elämän ilmiöistä. Södön veistoksia leimaa leikkimielisyys sekä muotojen ja värien runsaus. Ylösen työt ovat enemmänkin meditatiivisia ja hetkeen pysähtyneitä.

Oulun Pikisaaressa asuva, kuusamolaissyntyinen JYRKI POUSSU yhdistää teoksissaan väriä, plastista muotoa sekä erilaisia materiaaleja uusiksi kokonaisuuksiksi. Maalarina aloittaneen Poussun teokset muuttuivat pikkuhiljaa veistoksiksi ja matkasivat seiniltä lattioille. Useimmiten hänen teostensa pohjamateriaalina on puu. Hän käyttää kierrätettyä materiaalia ja kerää materiaalinsa puretuilta rakennuksilta. Vanha, sata vuotta seinässä ollut pohjoinen hirsi on lujaa, tiivistä ja hyvä veistää. Poussun mukaan puu on hyvin suomalainen materiaali. Hänen mukaansa jokaisessa suomalaisen sydämessä asuu pala puuta. Taiteilijan teoksissa on nähtävissä filosofista pohdiskelua, usein lämpimän huumorin sävyttämänä. Hän on viime vuoden aikana tutkinut teoksissaan kuninkaallisuuden käsitteitä inhimillisestä näkökulmasta. Perhe-elämää, valtaa ja seksuaalisuutta. Jyrki Poussun teoksia on nähty useissa kotimaisissa yksityis- ja yhteisnäyttelyissä sekä ulkomailla Saksassa, Ruotsissa, Yhdysvalloissa ja Venäjällä.

Oulussa asuva, Ruotsin Boråsissa syntynyt KARI SÖDÖ tekee sekä grafiikkaa että puuveistoksia. Södön teokset koostuvat palapelimaisesti yhdistetyistä, värikkäiksi maalatuista, erikokoisista ja -mallisista puisista osista. Vapaasti rönsyilevät ja irrottelevat teokset kätkevät sisäänsä paljon ajatuksia ja teemoja sekä vuoropuhelua veistettyjen ja luonnon muovaamien muotojen välillä. Vaiston ja sattuman varaan nojautuva työskentelytapa antaa uteliaisuudelle tilaa kokeilla, ja etsiä uusia tapoja kehitellä toistuvia teemoja aina uudelleen. Työskennellessään Södö haluaa kokea leikinomaista vapautta ja riemua. Koottavuudessaan, palapelimäisyydessään ja värikkyydessään teokset ovatkin vahvasti leikkisiä ja monitasoisia niin muodollisesti kuin sisällöllisesti. Veistokset rakentuvat usein kulloisenkin näyttelytilan puitteisiin variaatioksi vanhasta veistoksesta tai kokonaan uudeksi teokseksi. Taiteilijan muusikkotausta tuo teoksiin aina musiikin jossain muodossa mukaan. Södö toimii kotimaan lisäksi kansainvälisesti.

Iissä asuva, juvalaislähtöinen ANTTI YLÖNEN aloitti uransa keraamikkona, mutta on sittemmin siirtynyt kuvanveiston pariin. Ylönen on työskennellyt mm. Espanjassa, Intiassa ja Turkissa sekä osallistunut Japanissa useisiin näyttelyihin ja yhteistyöprojekteihin. Ylönen toimii aktiivisesti iiläisessä Taidekeskus KulttuuriKauppilassa ja on yksi sen perustajajäsenistä. Ylöstä puussa veistomateriaalina viehättää sen luonnonmukaisuus ja lämpö. Ylönen käyttää veistoksissaan mielellään vanhaa, jo kerran käytössä ollutta hirttä, joka on kokenut paljon asioita ja nähnyt ajan kulun. Jokainen puu on oma persoonansa ja sillä on oma identiteetti. Ylösen teosten tärkeimpinä lähtökohtina ovat aika ja tunne. Erityisesti sormenjälkiteemaa käsittelevissä teoksissaan hän on tutkinut myös puun persoonaa: puun oma sormenjälki, vuosirenkaat, sekä  puussa olevat halkeamat ja oksan paikat luovat teokseen oman tärkeän elementtinsä.

Lisätietoja:
JYRKI POUSSU, p. 0400 933 983, jyrki@poussu.net
KARI SÖDÖ, p. 0400 587 657, kari@sodo.info
ANTTI YLÖNEN, p. 050 374 1541, aylonen@iki.fi