Siika ja Meänmaa

27.8.2018 - 9.9.2018

Tornionlaakson maakuntamuseo

Tornionlaakson koskikalastuskulttuurit valittiin Elävän perinnön listalle vuonna 2017. Näyttely kertoo siikaan liittyvästä kulttuuriperinnöstä ja sen perinteisistä kalastusmenetelmistä Tornionlaaksossa kuvien, tekstien ja tarinoiden avulla. Näyttelyssä pohditaan myös kalastuksen merkitystä alueelle ennen ja nyt. Elääkö perinne?

Uhanalaisen vaellussiian eli kesäsiian nousu on viimeisten vuosikymmenten aikana muuttunut myöhäisemmäksi. Kokokin on pienentynyt.  Huoli nousi kylissä Tornionjoen varrella, ja perinnekalastukseen liittyvät tahot tekivät aloitteen Tornionlaakson kesäsiika -hankkeesta, joka vastaa näyttelyn sisällöstä. Mukana on yli 50 toimijaa sekä Suomesta että Ruotsista. Hankkeen tunnuslause onkin yksi joki, kaksi rantaa ja elävä kalastuskulttuuri. Perinnetietoa kalastuksesta on hankkeen puitteissa kerätty kolmen vuoden ajan ja haastateltu muun muassa yli 70 kalastajaa. Hanke on saanut EU:n Interreg Pohjoinen -rahoitusta.