SPEKTAAKKELIT - taidetta Muoniosta Simoon kuntien kokoelmista

5.10.2018 - 25.11.2018

Kemin taidemuseo-Aluetaidemuseo

SPEKTAAKKELIT

-taidetta Muoniosta Simoon kuntien kokoelmista

Kemin taidemuseossa 5.10. - 25.11.2018

Suomessa toimii 16 aluetaidemuseota, joiden tehtävänä on edistää ja ohjata taidemuseotoimintaa omalla toiminta-alueellaan ja huolehtia taiteeseen liittyvän tiedon saatavuudesta. Kemin taidemuseo lähti ensimmäisenä aluetaidemuseokokeiluun vuonna 1972. Pysyvästi Kemin taidemuseo nimitettiin aluetaidemuseoksi vuonna 1981. Sen toiminta-alueeseen kuuluvat Simo, Kemi, Keminmaa, Tervola, Ylitornio, Pello, Kolari, Muonio ja Tornio.

Kemin taidemuseo on tehnyt aktiivisesti alueellisen taiteen tutkimus- ja tallennustyötä kyseisissä kunnissa. Kuntien kokoelmiin kuuluu satoja teoksia, jotka museo on kuvannut ja dokumentoinut. Lokakuun 5.päivänä Kemin taidemuseossa avautuvassa näyttelyssä nähdään otos kyseisistä teoksista. Taiteilijat ovat pitkälti paikallisia ja teosten aiheet sijoittuvat useimmiten luontoon, elinkeinoihin ja ihmiskuvauksiin. Kuntien kokoelmiin on saatu teoksia mm. tilaamalla taiteilijoilta, lahjoituksina ja perintönä vuosikymmenien aikana. Teokset sijaitsevat pääasiassa julkisissa tiloissa, kuten kirjastoissa, terveyskeskuksissa, kunnantaloilla ja kouluissa. Osa teoksista on esillä esimerkiksi kunnan työntekijöiden työhuoneissa tai neuvotteluhuoneissa.

Kemin taidemuseon järjestämä Spektaakkelit - taidetta Muoniosta Simoon kuntien kokoelmista on mielenkiintoinen katsaus kuntien itse hallinnoimiin ja ylläpitämiin taidevarantoihin. Näyttelyssä esille pääsevät paitsi monet tutut taiteilijat, myös tuntemattomammat taiteilijanimet. Näyttelyssä on mahdollista nähdä myös sellaisia teoksia, jotka eivät välttämättä muuten päätyisi suuren yleisön nähtäville.

Lisätietoja: Minna Korolainen, intendentti, 040-700 6035 minna.korolainen@kemi.fi

 

SPECTACLES

— Art From Western Lapland (All the Way From Muonio to Simo) —

at Kemi Art Museum from 5th Oct through 25th Nov, 2018

There are 16 regional, or provincial, art museums active in Finland, whose mission is to promote and direct art museum activity in their own jurisdictions and to cater for the availability of information about art. Kemi Art Museum was the first one to partake in the experimental proposal in 1972. It was established as a regional art museum in 1981. Its scope now spans the administrative Western Lapland communities of Simo, Kemi (headquarters), Keminmaa, Tervola, Tornio, Ylitornio, Pello, Kolari and Muonio, in northbound order.

Kemi Art Museum has actively researched and recorded its findings in these communities. The art collections of communities are comprised of hundreds of works of art that the museum has documented and photographed. On 5th October, an exhibition of a selection of these works opens in Kemi. The artists in question are largely locals, whose motifs are commonly based on nature, livelihoods and local personalities. These collections have been amassed over the course of many decades and years in commissioning, receiving and inheriting paintings and other visual art. A lot of these works is already on display in public spaces, such as libraries, health centres, community halls and school corridors. A part are hanging from semi-private walls, such as conference rooms and offices of civil servants.

Spectacles — Art From Western Lapland, by Kemi Art Museum, is an interesting insight into what kinds of art vaults communities and their administrations possess. The exhibition presents some household names but also a great many unsung and forgotten artists, lingering in anonymity. The exhibition, in other words, is a great chance for witnessing something that could otherwise hardly be seen anywhere else by the general public.

Further information: Ms. Minna Korolainen, Curator______________
Telephone: +358·407·006·035 or e-mail to: minna.korolainen@kemi.fi

 

SPEKTAKEL

konst från Västgränsen

på Kemi konstmuseum, 5.10. - 25.11.2018

Det finns 16 regionala konstmuseer i Finland, vars uppgift är att främja och leda konstmuseiverksamhet på sin egen bransch och sköta om tillgången till information om konst. Kemi konstmuseum var den första att starta regionalmuseiförsöket år 1972. Kemi fick sitt officiella status som regional konstmuseum år 1981. Vid sidan av Kemi tillhör Simo, Keminmaa, Tervola, Torneå, Övertorneå, Pello, Kolari, Muonio verksamhetsområdet.

Kemi konstmuseum har aktivt gjort forsknings- och uppteckningsarbete inom regional konst i frågavarande kommuner. Kommunernas samlingar inkluderar hundratals konstverk, som Kemi museum har fotograferat och dokumenterat. Det öppnas en utställning på Kemi konstmuseum den 5 oktober, och då är det möjligt att se ett urval av ifrågavarande konstverk. De flesta av konstnärerna är lokala, och motiv i sina verk har de hämtat ur naturen, näringslivet och skildringen av lokala personligheter. Kommunerna har fått ihop sina samlingar genom att beställa konstverk av konstnärer, eller fått dem som donationer och arv genom årtiondena. Konstverken är belägna mestadels på offentliga lokaler såsom bibliotek, hälsovårdscentraler, kommunhus och skolor. En del av verk hänger t.ex. i de anställdas arbetsrum eller förhandlingsrum i kommunhusen.

Spektakel - konst från Västgränsen - organiserad av Kemi konstmuseum, är en intressant översikt över konstreserver som är administrerade och underhållna av kommunerna själva. I utställningen är det möjligt att se också sådana konstverk som nödvändigtvis annars inte skulle ställas ut till beskådande för den stora allmänheten.

Övrig information: intendent Minna Korolainen, (040) 700 6035
e-mejl: minna.korolainen@kemi.fi