Suomen sisällissota 1918

26.1.2018 - 25.3.2018

Tornionlaakson maakuntamuseo

Vuonna 2018 tulee kuluneeksi 100 vuotta juuri itsenäistynyttä Suomea ravistelleesta sisällissodasta. Suomen itsenäistyessä suomalaiset olivat jakautuneet jyrkästi sosiaalisesti, taloudellisesti ja poliittisesti eliittiin ja rahvaaseen sekä omistavaan ja omistamattomaan luokkaan. Jännitteet purkautuivat kevättalvella 1918 sisällissotana, jonka osapuolina olivat hallituksen valkoiset joukot ja kansanvaltuuskunnan punakaartit.

Sodalle oli tyypillistä poliittinen väkivalta, punainen ja valkoinen terrori, johon molemmat osapuolet syyllistyivät. Sisällissodassa kuoli noin 5 000 valkoista ja 27 000 punaista, joista pääosa vankileireillä. Sotaan osallistui myös Neuvosto-Venäjän ja Saksan sotavoimia sekä ruotsalaisia ja tanskalaisia vapaaehtoisia. Kaikkiaan Suomen sisällissota vaati lähes 38 000 uhria. Julkisessa keskustelussa painottui vuosikymmenten ajan voittajien ”valkoinen totuus” ja hävinneiden näkökulma jäi taka-alalle.

Tornionlaakson maakuntamuseossa esillä oleva näyttely esittelee vastakkainasettelun taustoja ja jälkiselvittelyä. Pysäyttävissä valokuvissa kohtaamme miehiä, naisia, jopa lapsia, tapahtumien keskellä. Kuvat käsittelevät sodan osapuolten valmistautumista taisteluihin, taisteluiden uhreja ja vankeja. Näyttely ei sovellu lapsille. Näyttelyn on tuottanut tanskalainen Arbejdermuseet yhteistyössä Työväenmuseon ja eri arkistojen kanssa ja teksteissä näkyy myös tanskalaisen lehdistön kiinnostus ja näkökulma Suomen sisällissotaan.