SUOMEN SISÄLLISSOTA 1918

23.10.2018 - 30.12.2018

Kemin historiallinen museo

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 100 vuotta juuri itsenäistynyttä Suomea ravistelleesta sisäl­lissodasta. Suomen itsenäistyessä 6.12.1917 suomalaiset olivat jakautuneet jyrkästi so­siaalisesti, ta­loudellisesti ja poliittisesti eliittiin ja rahvaaseen sekä omistavaan ja omista­mattomaan luokkaan. Jännitteet purkautuivat kevättalvella 1918 sisällissotana, jonka osa­puolina olivat hallituksen valkoiset joukot ja kansanvaltuuskunnan punakaartit. Molempien osapuolten sotilaallinen vahvuus oli noin 80 000 sotilasta. Valkoisia saapui tukemaan lisäk­si Saksan armeijan 13 000 sotilaan vahvuiset joukot. Venäjä tuki punaisia pääosin luovut­tamalla pu­nakaarteille aseita.

Sisällissota ajoitetaan ajanjaksolle 27.1.1918 -15.5.1918. Sodan alkaessa punaiset hallitsi­vat Etelä-Suomea ja valkoiset Keski- ja Pohjois-Suomea. Sodalle oli tyypillistä poliittinen väkivalta, punainen ja valkoinen terrori, johon molemmat osapuolet syyllistyivät. Sisällisso­dassa kuoli noin 5 000 valkoista ja 27 000 punaista, joista pääosa vankileireillä. Sotaan osallistui myös Neuvosto-Venäjän ja Saksan sotavoimia sekä ruotsalaisia ja tanskalaisia vapaaehtoisia. Kaikkiaan Suomen sisällissota vaati lähes 38 000 uhria. Sotasurmat 1914–1922 -tietokannan mukaan Kemissä vuoden 1918 tapahtumissa surmansa sai yhteensä 46 henkilöä, joista valkoisia oli 17, punaisia 27 ja 2 osapuoleltaan määrittämätöntä.

Julkisessa keskustelussa painottui vuosikymmenten ajan voittajien ”valkoinen totuus” ja hävinneiden näkökulma jäi taka-alalle.

Kemin historiallisessa museossa esillä oleva näyttely kertoo Suomen sisällissodasta tans­kalaisten silmin. Näyttelyn on koonnut Arbejdermuseet yhteistyössä Työväenmuseon ja eri arkistojen kanssa yhteistyökumppaninaan Tornionlaakson maakuntamuseo. Kuvia on kai­ken kaikkiaan yli 140, joista Kemin historialliseen museon näyttelyyn valittiin 74 kuvaa Näyttelyn tekstityksen taustalla on tanskalaisen lehdistön näkökulma suomalaiseen sisäl­lissotaan. Näyttelyn valokuva-aineisto osoittaa monella tavalla sodan kärsimykset ja raa­kuuden.

Kuva-arkistot:

Työväen Arkisto, Helsinki

Vapriikin kuva-arkisto, Tampere

Armeijamuseo/Peter Nesltler, Tukholma

Työväenmuseo; Tampere

Sotamuseo, Helsinki

Kansan Arkisto; Helsinki

Suomen Kansallismuseo; Helsinki

Työväen keskusmuseo, Tampere

 

   

Punakaartilaisia naisia harjoittelemassa Viipurin Uuraassa. Kuva: Tuntematon © Sotamuseo, Helsinki

 

 

Punaisia sotavankeja odottamassa siirtoa Helsingin Suomenlinnaan.Huhtikuun 16. Helsingissä oli 6.200 punavankia. Useimmat heistä vietiin Suomenlinnaan

tai Santahaminaan odottamaan voittajien tuomiota. Monet tuomittiin teloitettavaksi, toiset nääntyivät nälkään vankileireillä, mutta kaikki menettivät kansalaisoikeutensa.

Kuva: tuntematon

© Kansan Arkisto, Helsinki

 

Turun kasarmi tulipalon jäljiltä huhtikuussa 1918. Ihmisiä etsimässä säilykkeitä.

Kuva: tuntematon

© Vapriikin Kuva-arkisto, Tampere