SUOMEN SISÄLLISSOTA 1918

23.10.2018 - 30.12.2018

Kemin historiallinen museo

Vuonna 2018 tulee kuluneeksi 100 vuotta juuri itsenäistynyttä Suomea ravistelleesta sisällissodasta. Suomen itsenäistyessä suomalaiset olivat jakautuneet jyrkästi sosiaalisesti, taloudellisesti ja poliittisesti eliittiin ja rahvaaseen sekä omistavaan ja omistamattomaan luokkaan. Jännitteet purkautuivat kevättalvella 1918 sisällissotana, jonka osapuolina olivat hallituksen valkoiset joukot ja kansanvaltuuskunnan punakaartit.

Sisällissota ajoitetaan ajanjaksolle 27.1.1918 -15.5.1918. Sodan alkaessa punaiset hallitsivat Etelä-Suomea ja valkoiset Keski- ja Pohjois-Suomea.

Sodalle oli tyypillistä poliittinen väkivalta, punainen ja valkoinen terrori, johon molemmat osapuolet syyllistyivät. Sisällissodassa kuoli noin 5 000 valkoista ja 27 000 punaista, joista pääosa vankileireillä. Sotaan osallistui myös Neuvosto-Venäjän ja Saksan sotavoimia sekä ruotsalaisia ja tanskalaisia vapaaehtoisia. Kaikkiaan Suomen sisällissota vaati lähes 38 000 uhria. Julkisessa keskustelussa painottui vuosikymmenten ajan voittajien ”valkoinen totuus” ja hävinneiden näkökulma jäi taka-alalle.

Historialliseen museoon esille tuleva näyttely esittelee vastakkainasettelun taustoja ja jälkiselvittelyä. Pysäyttävissä valokuvissa kohtaamme miehiä, naisia, jopa lapsia, tapahtumien keskellä. Kuvat käsittelevät sodan osapuolten valmistautumista taisteluihin, taisteluiden uhreja ja vankeja. Näyttely ei sovellu lapsille. Näyttelyn on tuottanut tanskalainen Arbejdermuseet, Työväenmuseo ja eri arkistostot kanssa yhteistyökumppaninaan Tornionlaakson maakuntamuseo. Näyttelyn teksteissä näkyy myös tanskalaisen lehdistön kiinnostus ja näkökulma Suomen sisällissotaan.

 

   

Punakaartilaisia naisia harjoittelemassa Viipurin Uuraassa. Kuva: Tuntematon © Sotamuseo, Helsinki

 

 

Punaisia sotavankeja odottamassa siirtoa Helsingin Suomenlinnaan.Huhtikuun 16. Helsingissä oli 6.200 punavankia. Useimmat heistä vietiin Suomenlinnaan

tai Santahaminaan odottamaan voittajien tuomiota. Monet tuomittiin teloitettavaksi, toiset nääntyivät nälkään vankileireillä, mutta kaikki menettivät kansalaisoikeutensa.

Kuva: tuntematon

© Kansan Arkisto, Helsinki

 

Turun kasarmi tulipalon jäljiltä huhtikuussa 1918. Ihmisiä etsimässä säilykkeitä.

Kuva: tuntematon

© Vapriikin Kuva-arkisto, Tampere