VarjoAineita Aineella

11.9.2017 - 15.12.2017

Aineen taidemuseo

VarjoAineita Aineella

11.9.–15.12.2017

Taidemuseo oppimisympäristönä

VarjoAineita Aineella –projektissa Aineen taidemuseo tuodaan oppimisympäristöksi kuvataiteen lisäksi myös koulun muihin oppiaineisiin. Projekti pohjautuu uuteen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin hyödyntäen ilmiöpohjaista ja tutkivaa oppimista. Todellisen maailman ilmiöihin tutustutaan yli oppiainerajojen vahvistaen oppilaiden ja opiskelijoiden laaja-alaista osaamista. Kaikki projektin tehtäväkokonaisuudet pohjautuvat Aineen taidemuseon Sininen ja valkoinen –yhdessä –kokoelmanäyttelyn teoksiin. Valitse yksi tai useampi tehtäväkokonaisuus kymmenen vaihtoehdon joukosta. Yhden tehtäväkokonaisuuden kesto on 1,5-2 tuntia. Osasta työpajoissa syntyneistä tuotoksista kootaan näyttely sekä julkaisu.

Ilmoittautumiset ja lisätietoja +358 (0)50 5946868 / aine.taidemuseo@tornio.fi

Projektissa työskentelevät Anita Alamaunu, museolehtori (FM); Ilona Juntura, kuvataideopettaja, luokanopettaja (TaM) sekä Sanna Haimila, kuvataiteilija (AMK).

Tehtäväkokonaisuudet

1. Camera obscura (kuvataide, ympäristöoppi, fysiikka, biologia)

Luokka-aste: 1-6.luokka, 7-9.luokka, lukio

Koetaan Camera obscura ilmiö astumalla sisään Camera obscura-telttaan Aineen taidemuseon pihalla. Tarkastellaan Camera obsucaran sisälle heijastuvaa maisemaa. Ymmärretään kameran ja silmän toimintaa sekä tutustutaan valoon ilmiönä. Säävaraus.

2. Matemaattinen katuliitupiirros (matematiikka, kuvataide)

Luokka-aste: 1-6.luokka, 7-8.luokka

Tutustutaan näyttelyn teoksiin ja etsitään teoksista geometrisiä perusmuotoja. Toteutetaan teoksiin pohjautuva matemaattinen katuliitupiirros ulos tutustuen symmetrian ja peilautumisen käsitteisiin. Tehtävässä vahvistetaan oppilaiden peruslaskutaitoja yhteen- ja kertolaskujen osalta sekä harjoitellaan mittaamista. Katuliitupiirros toteutetaan hyödyntäen matematiikan apuvälineitä tauluviivaimia ja –harppeja. Säävaraus.

3. Hyppää teokseen -kirjoitelma: Mitä tapahtui ennen/jälkeen teoksen (äidinkieli, kuvataide)

Luokka-aste: 1-6.luokka, 7-9.luokka, lukio

Oppilaat valitsevat itseään puhuttelevan teoksen ennakkoon valittujen teosten joukosta. Teoksen pohjalta kirjoitetaan kirjoitelma. Teos esittää erään tarinan tapahtumaa ja oppilaan tehtävänä on kirjoittaa mitä tarinassa on tapahtunut ennen/jälkeen tämän kuvan. Lopuksi oppilaat lukevat kirjoittamansa kirjoitelman parille ääneen. Tehtävässä harjoitellaan kirjoitelman kirjoittamista teoksen pohjalta sekä oman tuotoksen jakamista muille. Kirjoitelmassa kiinnitetään huomiota oikeinkirjoitukseen sekä tarinan rakenteeseen.

4. Minun maisemani - maisemamaalauksia Koeputkimaalauksista (kuvataide, ympäristöoppi)

Luokka-aste: 1-6.luokka, 7-9.luokka, lukio

Tarkastellaan erilaisia maisematyyppejä ja tapoja kuvata maisemaa näyttelyn teoksissa. Kiinnitetään huomiota maisemamaalausten väreihin ja erilaisiin maalaustekniikoihin. Toteutetaan oma maisemamaalaus Tuomas Korkalon Koeputkimaalaukset-teoksen (2015) värejä hyödyntäen. Tutustutaan värioppiin ja harjoitellaan värien sekoittamista sekä erilaisia maalaustekniikoita akryyliväreillä.

5. Viestejä kaupunkilaisille (ympäristöoppi, yhteiskuntaoppi, äidinkieli, kuvataide)

Luokka-aste: 1-6.luokka, 7-9.luokka, lukio

Pohditaan Sininen ja valkoinen – yhdessä -näyttelyn teosten sisältämiä viestejä sekä vaikuttamisen keinoja. Nykytaiteen teokset sisältävät useimmiten jonkin viestin, syyn miksi teos on tehty. Työpajassa suunnitellaan oma viesti kaupunkilaisille. Viestin kirjoitustapaan ja ulkoasuun kiinnitetään huomiota ja omasta viestistä tehdään luonnos. Tornion keskustaan tutustutaan yhteisesti kartan avulla ja valitaan viesteille sopivat paikat kartalta. Lopuksi suunnistetaan kartan avulla ja kirjoitetaan viestit luonnosten mukaisesti kaupunkilaisten nähtäväksi katuliiduilla. Säävaraus.

6. Suomen luonto (ympäristöoppi, kuvataide)

Luokka-aste: 1-6.luokka

Tarkastellaan Koivu ja karhu salin teoksia ja niistä löytyviä kasveja ja eliöitä. Tutustutaan Suomen luonnossa esiintyviin lajeihin ja etsitään niistä tietoa. Tutkitaan piirtämällä miltä valittu laji näyttää ja minkälaisista osista se koostuu. Pohditaan mistä tieto löytyy (internet, tietokirja, oppikirja) sekä eri tietolähteiden eroja. Tuotetaan visuaalinen tuotos Suomen kasveista ja eliöistä. Valmis tuotos sisältää sekä piirroskuvia että tekstiä.

7. Hiilipiirrostutkielmia Suomen luonnon eläimistä (kuvataide, biologia)

Luokka-aste: 7-9.luokka

Tarkastellaan Koivu ja karhu salin teoksia ja niistä löytyviä Suomen luonnon lajeja. Valitaan eläinlaji, jota tutkitaan piirtämällä hiilellä. Työskentelyn apuna käytetään teoskuvien lisäksi myös muita kuva- ja tietolähteitä. Tutustutaan hiilipiirrostekniikkaan.

8. Viestit, viestintä ja sosiaalinen media (äidinkieli, yhteiskuntaoppi)

Luokka-aste: 4-6.luokka, 7-9.luokka

Pohditaan erilaisten viestintäkeinojen eroja. Tarkastellaan Kamanger Dzamilin Chat-teosta (2003). Ketkä teoksessa keskustelevat? Mistä he keskustelevat? Mistä voimme tämän päätellä? Ymmärrämmekö keskustelua, miksi, miksi emme? Tarkastellaan parin kanssa omia Whatsapp- ja Facebook-viestejä ja niiden ymmärrettävyyttä. Kirjoitetaan oma versio teoksen keskustelusta. Kirjoituksessa kiinnitetään huomiota oikeakielisyyteen ja pohditaan miten viesti välittyy ilman lyhenteitä tai emojeita. Harjoituksen lopuksi tekstit luetaan ääneen pienissä ryhmissä.

9. Merkkihenkilöitä merkitsemässä (historia, yhteiskuntaoppi, kuvataide)

Luokka-aste: 1-6.luokka, 7-9.luokka, lukio

Sininen ja valkoinen – yhdessä –kokoelmanäyttelyn teoksista löytyy suomalaisia merkkihenkilöitä. Tutustutaan näyttelyyn ja teoksista löytyviin henkilöihin ja pohditaan myös nykypäivän suurmiehiä ja –naisia. Oppilaat valitsevat oman elämänsä merkkihenkilön ja toteuttavat tästä teoksen taiteen keinoin.

10. Kuva-analyysi (äidinkieli, kuvataide)

Luokka-aste: 7-9. luokka, lukio

Tutustutaan erilaisiin kuvan tulkitsemisen keinoihin. Harjoitellaan teosten tulkintaa ja kuva-analyysin kirjoittamista. Opiskelija valitsee näyttelyn teoksista itseään kiinnostavan teoksen ja kirjoittaa siitä noin sivun mittaisen kuva-analyysin. Kuva-analyysin tukena voidaan käyttää apukysymyksiä, mutta kirjoitelman tulee olla yhtenäinen teksti. Lopuksi opiskelijat esittelevät kirjoittamansa kuva-analyysit toisille pienissä ryhmissä.