Vauhtia ja vaaroja

Vauhtia ja vaaroja - Fast and Furious
Vauhtia ja vaaroja - Fast and Furious
1.2.2013 - 5.1.2015

Aineen taidemuseo

 

VAUHTIA JA VAAROJA

Perusnäyttely omista kokoelmista

1.2.2013–5.1.2015

Aineen taidemuseo

MAISEMAT VAIHTUVAT, PYÖRÄT PYÖRIVÄT, IHMISET LIIKKUVAT

Aineen taidemuseolla on kaksi taustayhteisöä: Tornion kaupunki sekä Aineen Kuvataidesäätiö. Kuvataidesäätiön takana on Aine Oy, joka täyttää tänä vuonna 90 vuotta. Aine Oy on pohjoissuomalainen perheyritys, joka toimii Oulussa ja Kemissä. Se on Suomen vanhin saman perheen omistuksessa ollut autoliike. Veli Aineen (1919–2008) isä Eelis Iisakki Aine (1893–1974) perusti Aineen autoliikkeen tuomalla Ford-merkkisiä automobiileja Tanskasta vuonna 1923. Sodan jälkeen Veli Aine käynnisti autoliikkeen uudelleen. Kauppaneuvos Aineen liikemieshabituksen rinnalla oli intohimoinen taiteenkeräilijä Veli Aine, joka oli aloittanut taiteen hankkimisen jo koulupoikana. Systemaattiseksi muuttunut taiteen keräily johti Aineen taidemuseon perustamiseen.

Aineen taidemuseo juhlistaa 90 vuotiasta Aine Oy:tä VAUHTIA JA VAAROJA – perusnäyttelyllä. Näyttelyssä tutkitaan autoilua ja liikkumista sekä liikettä kuvataiteen keinoin. Näyttelyn eri teemoja ovat kulkeminen, liike, vauhti, tiet, vesireitit, autoilu, sekä naiset; autoiluunhan liittyy olennaisena osana kauniit naiset: ” Beatiful women help sell cars”. Eroottiset naistutkielmat ovat yhden näyttelysalin teemana.

Näyttelyn tunnisteteos on keminmaalaisen Liisa Rautiaisen 1980-luvun akvarelli Liikennettä. Näyttelyssä on myös muita Rautiaisen teoksia, samoin Aineen Kuvataidesäätiön tunniste/ikoniteoksia, mutta myös teoksia, jotka eivät aikaisemmin ole olleet esillä, kuten Valle Rosenbergin (1891–1919) alaston-tutkielma, Osmo Valtosen (1929–2002) pieni piirustus, sekä Pavel Landegraftin Rosa-Rosae. Valtonen kuului Dimensio-ryhmään, kuten kemijärveläinen Pentti Tullakin (1937–88). Unto Pusan (1913–1973) syntymästä tuli tammikuussa kuluneeksi 100 vuotta, niinpä Pusa teoksia on useita, lähes joka salissa.

Oman kiinnostavan lisänsä näyttelyyn tuovat Aineen taidemuseon kokoelmaan hankitut uudet teokset, jotka on valittu juuri tätä teemaa silmällä pitäen. Aineen salin lattian täyttävät Kari Cavénin kierrätysmateriaalista tehdyt autot, joiden inspiraation pohjana ovat olleet ensisijaisesti pyörät, mutta myös taiteilijan omaan lapsuuteen kuulunut mäkiautojen rakentaminen ja niillä ajaminen. Autoissa pyörät liittyvät toisiinsa erilaisilla rakenteilla; puukaarilla, suorilla ja taivutetuilla metallitangoilla, putkilla jne. muodostaen jokaiselle autolle oman luonteen. Näyttelyssä on myös Ars Fennica palkitun Anssi Kasitonnin sekä poliittista poptaidetta tekevän Riiko Sakkisen teokset. Kaija Kiurun Tötsät ja Anni Rapinojan Kasvun aika numero 38 liittyvät naiseuteen.

Näyttelyssä on myös yllätyskaappi:).

 

Lisätietoja:

Katriina Pietilä-Juntura

Museonjohtaja

Aineen taidemuseo

Puh. 040 554 9645 katriina.pietila-juntura@tornio.fi

FAST AND FURIOUS
The collection display
1.2.2013-5.1.2015
Aine Art Museum

THE SCENERY CHANGING, WHEELS KEEP WHEELING, PEOPLE MOVING

There are two background organizations behind the Aine Art Museum: The City of Tornio and the Aine Art Foundation. Behind the Aine Art Foundation lies the Aine Ltd., which this year is celebrating its 90th anniversary.  The Aine Ltd. is a family run business in northern Finland, in Oulu and Kemi and by far the oldest car business in Finland run by the same family.  Veli Aine’s (1919–2008) father Eelis Iisakki (1893-1974) started up the business by bringing Ford-automobiles from Denmark in the year 1923. After the war Veli Aine restarted the business.  Veli Aine had both sides; aby the temper of the businessman was passionate art collector, who had already started collecting art as a young school boy. The collecting became systematic, which eventually led to founding of the Aine Art Museum.

The Aine Art Museum celebrates the 90-year old Aine Ltd. with the collection display FAST AND FURIOUS: The display reviews motoring and moving as well as the traffic in the viewpoint of fine art. The display has different themes: moving, movement, speed, ways and waterways, motoring and women; as women have always been an essential part of motoring.  Beautiful women help sell cars. Erotical women studies are the theme in one of the display rooms. 

The identification work is by Liisa Rautiainen, who lives in Keminmaa, aquarell Traffic from the 1980´s. There are also several other works by Rautiainen, as well as the iconic works of the Aine Art Foundation, but also pieces which have never been on display. For example Valle Rosenberg’s (1891-1919) nude study, Osmo Valtonen’s (1929-2002) small drawing, and Pavel Landegraf’s Rosa-Rosae. Valtonen was associate of the group Dimensio as was also Pentti Tulla (1937-88) from Kemijärvi. Unto Pusa (1913-1973) would have had his 100th birthday on January this year, which is why there are several Pusa’s works, almost in every display room.

Interesting additions to the display are the works recently bought for the collection, which were chosen for this particular theme. The Aine hall`s floor is filled with Kari Caven’s cars made by recycled material and inspired by primarily the wheels but also the hill car building and racing as a child. The wheels are attached to one another with different constructions: wooden arch, straight and bended metal rods, pipes etc., forming a different character to each car. On display are also Ars Fennica rewarded Anssi Kasitonni and Riiko Sakkinens works of political pop art. Kaija Kiuru’s Tötsät and Anni Rapinoja’s Time of Growth Number 38 is related to the womanhood.

There is also a surprise cabinet on the display.

For more information, please contact the museum director Katriina Pietilä-Juntura

 

 

 

Etualalla Kari Cavén; Autot, 2000-lukuKain Tapper; Ukkospilvi, 1962Teija ja Pekka Isorättyä; Invalid Robot A1, 2010