Kemi Konstmuseum


Ändringar kan förekomma. Aktuell utställningskalender 

SPEKTAKEL

konst från Västgränsen

på Kemi konstmuseum, 5.10. - 25.11.2018

 

Det finns 16 regionala konstmuseer i Finland, vars uppgift är att främja och leda konstmuseiverksamhet på sin egen bransch och sköta om tillgången till information om konst. Kemi konstmuseum var den första att starta regionalmuseiförsöket år 1972. Kemi fick sitt officiella status som regional konstmuseum år 1981. Vid sidan av Kemi tillhör Simo, Keminmaa, Tervola, Torneå, Övertorneå, Pello, Kolari, Muonio verksamhetsområdet.

Kemi konstmuseum har aktivt gjort forsknings- och uppteckningsarbete inom regional konst i frågavarande kommuner. Kommunernas samlingar inkluderar hundratals konstverk, som Kemi museum har fotograferat och dokumenterat. Det öppnas en utställning på Kemi konstmuseum den 5 oktober, och då är det möjligt att se ett urval av ifrågavarande konstverk. De flesta av konstnärerna är lokala, och motiv i sina verk har de hämtat ur naturen, näringslivet och skildringen av lokala personligheter. Kommunerna har fått ihop sina samlingar genom att beställa konstverk av konstnärer, eller fått dem som donationer och arv genom årtiondena. Konstverken är belägna mestadels på offentliga lokaler såsom bibliotek, hälsovårdscentraler, kommunhus och skolor. En del av verk hänger t.ex. i de anställdas arbetsrum eller förhandlingsrum i kommunhusen.

Spektakel - konst från Västgränsen - organiserad av Kemi konstmuseum, är en intressant översikt över konstreserver som är administrerade och underhållna av kommunerna själva. I utställningen är det möjligt att se också sådana konstverk som nödvändigtvis annars inte skulle ställas ut till beskådande för den stora allmänheten.

Övrig information: intendent Minna Korolainen, (040) 700 6035
e-mejl: minna.korolainen [at] kemi.fi