Kemi Konstmuseum


Ändringar kan förekomma. Aktuell utställningskalender (på finska).

Marimekkoliv
─ 60 år färger, ränder och former
18.1−28.3

Utställningen Marimekkoliv visar Marimekkos historia från och med begynnelseåret 1951. Utställningen väcker nostalgiska minnen och är en omfattande, färgstark, spännande och rolig tidsresa genom Marimekkos historia. Berättelser, händelser och legender utgör grunden för utställningen som också presenterar material som i årtionden varit bortglömt och som ger en inblick för dem som inte har personliga erfarenheter av Marimekkos tidiga historia.


Photographer: Ville-Pekka Hekkanen

 


 

Grafisk design under ett kvartssekel
Petteri Lehtinens retrospektiv i Kemis konstmuseum
19.4−19.5.2013

"En affisch som jag formgav till pjäsen "Kalkkipappi" för Rovaniemi stadsteater i slutet av 1987 belyser i retrospektiv min karriär som grafiker. Under ett kvartssekel har jag formgivit affischer, bokomslag och ombrytningar, moderniserat tidningars layout och illustrationer, logotyper, företagsgrafik, tredimensionella julkort, årsberättelser, kalendrar...

Åren 1987−2000 arbetade jag i norra Finland och under 2000-talet har jag bott och arbetat i Helsingfors. Fotoresor utomlands och internationella snöskulpturtävlingar har gett omväxling i vardagen som grafiker".

 


 

Magentaa!
24.5−9.6.2013


Lappländska bildkonstnärer håller en gemensam utställning där ungdomar som deltagit i projektet Meri-Lapin Taideankkurit framträder sida vid sida med professionella konstnärer. De professionella bildkonstnärerna har tillsammans med ungdomar och bildkonstlärare från Kemi arbetat i skolor, ateljéer och utställningar.

 


 

Otteita Kemin taidemuseon kokoelmista (Utdrag ur Kemis konstmuseisamlingar)
14.6−4.8.2013

 

Norra Finlands äldsta konstmuseum Kemi konstmuseum grundades1947 då lektorn P.A. Rantaniemi donerade sin samling innehållande 136 verk till staden Kemi. I samlingen ingår verk av bland andra Albert Edelfelt, Akseli Gallen-Kallela, Pekka Halonen, Eero Nelimarkka, Marcus Collin, Tyko Sallinen, Magnus Enckell och Ellen Thesleff.

År 1975 mottog Kemi konstmuseum Kemi flicklyceums samling i vilken ingår världsberömda namn, bl.a. Chagall, Braque och Picasso. Till de senaste donationerna hör Andelslaget Tradeka-koncernens samling med över 60 verk som museet mottog 2011. Utställningen jureras av Heikki Aranne, direktör för Kajana konstmuseum.

 

 


 

Outoja hedelmiä − Strange Fruits − Des fruits étranges  (främmande frukter)
Leena Kangas & Christelle Mas

9.8−13.10.2013

Bildkonstnären Leena Kangas från Uleåborg och Christelle Mas, bildkonstnär från Frankrike och boende i Uleåborg, håller en gemensam utställning. Kangas målningar, teckningar och fotografier visas tillsammans med Mas teckningar, videor, fotografier och installationer – mull och ägg icke att förglömma.

Leena Kangas fotografier visar detaljer av vardagliga föremål. I hennes målningar förvandlas dessa till en del av ett landskap och karaktärer som ständigt verkar röra sig fram och tillbaka mellan det medvetna och undermedvetna. Centralt för Kangas verk är också ett särskilt lugn i relation till budskapet − den visuella utgångspunkten förblir alltid det primära. 

Christelle Mas konst präglas i hög grad av hennes tidvis passionerade förhållande till mat. I Mas verk skapar mat mutationer, och utgör ett mellanting mellan växter och djur. Konstnären vill skapa en ny organisk livsform som är till fara och som inte behöver människan. Hon skildrar ofta mat i anslutning till symboler för fara (giftig, explosiv, radioaktiv), och teckningar utgör en del av installationen.
 


 

SOMA – Uutta nykytaidetta Lapissa (Ny nutidskonst i Lappland)
18.10−1.12.2013

Tillämpad bildkonst är nutidskonst som baseras på samhällets eller näringslivets behov och som förverkligas genom samarbetsprojekt. Konstnären arbetar med gemenskapskonst eller formgivning, eller är medlem i en multiprofessionell arbetsgrupp.

Fakulteten för konst och formgivning vid Lapplands universitet samt Kemi-Torneå yrkeshögskola har förverkligat magisterprogrammet i tillämpad bildkonst (2011−2013) som en del av Pohjoisen kulttuuri-instituuttis verksamhet. Konstprojekt som har realiserats genom magisterprogrammet anknyter till miljökonst och skildrar rum mellan natur och byggd miljö samt naturresmål. Utställningen SOMA – Uutta nykytaidetta Lapissa för samman konstproduktioner och -projekt som riktar sig till det moderna samhället. Utställningens kärna utgörs av produktioner av studerande och personal från magisterprogrammet i tillämpad bildkonst. Programmet har deltagare från Finland, Sverige, Ryssland och Holland.

 


 

Kemin Kameraseura – Kemis kamerasällskap 60 år
10.12.2013−8.1.2014

Kemis kamerasällskap grundades 1953. Verksamheten har omfattat utställningar, tävlingar samt fotokurser och -utflykter. Kamerasällskapet har numera ett tjugotal medlemmar. Utställningen presenterar fotografier och fotograferingsutrustning.