Kemis Historiska Museum

Ändringar kan förekomma. Aktuell utställningskalender (på finska). 

En ny basutställning öppnas år 2014.
 


Lapin vaikuttaja – Uuno Hannula (påverkare i Lappland)
Utställning i Pohjolan Sanomats
2.9.-31.10.2013