Tornedalens museum

Basutställningen presenterar många bekanta och älskade föremål men innehåller även mycket nytt.

BASUTSTÄLLNINGEN MÖTEN PÅ GRÄNSEN - VÅR GEMENSAMMA ÄLVDAL

Tornedalens museum – Tornionlaakson maakuntamuseo fyllde 100 år och öppnade sina dörrar åt allmänheten efter att ha varit stängt i tre år. Under denna tid grundrenoverades den över 50 år gamla museibyggnaden. Museet utvidgades och basutställningen är helt nytt. Museets verksamhetsområde utvidgades också till båda sidor om gränsen: museet är nu ett gemensamt museum för Haparanda och Torneå. Detta avspeglas också i namnet på den nya utställningen, Möten på gränsen - vår gemensamma älvdal. 

Utställningen handlar om tornedalingarnas gemensamma rötter: varför har man kommit till området och hur har man klarat av livet? I utställningen får vi se vad arkeologin kan berätta om livet för tusentals och hundratals år sedan. Vi kan bekanta oss i traditionella näringar och höra hur krigen har berört tornedalingar.

Närheten av gränsen och dess inflytande är framme i utställningen på många olika sätt. Utställningen tar även upp fenomen som syns i dagens vardag: matkultur, rockmusik, lokal identitet och områdets identitet och språk och dialekter.

Den andra utställningsdelen Våra städer på gränsen berättar om Haparanda och Torneå städernas historia och om de gemensamma teman som har att göra med gränsen, såsom gränshandel, smuggling och poikkinainti – gränsöverskridande giftermål.

 

 

 

 


DEN FÖRTROLLANDE TORNEDALEN 
- Naturbilder från Tornedalen

15.6.-19.8.2018 

Sommarutställningen i Tornedalens museum fokuserar på den mångsidiga skönheten av Tornedalens natur genom två utbölingarnas ögon. Syväoja, en man från Österbottens slätter, hamnade efter arbetskarriären hit, enligt Syväojas egna ord “nära allt vackert”. Björninen, en man som fann sin stora kärlek för naturen vid sjön Pielis i Karelen, var så djupt fascinerad och intresserad av Lappland att han åkte norrut direkt efter att ha slutfört sina studier.

”Tornedalens natur är mycket varierande men kulturellt är det frågan om ett enhetligt område som sträcker sig från Kölens bergskedja högt upp i norr till Bottenvikens kust i söder. I detta vida område hittar var och en någonting som passar deras eget själslandskap. Vi utbölingar som har fascinerats av den vackra Tornedalen försöker genom dessa bilder visa någonting av allt det vi har sett och upplevt.”

Intresset för fotografering har följt Matti Björninen hela livet och har förblivit hans favorithobby. Fotograferingen blev mer professionell efter att han grundade firman Kuva-Väylä Björninen (1996) och tog fotografexamen (VAT) år 2010. ”Med hjälp av mina foton vill jag förmedla ett uns av lugn och balans, två viktiga utgångspunkter för all liv på jorden. Som en utböling från söder tycker jag att jag har en frihet att beundra den nordliga skönheten och levnadssättet även lite naivt och klichéaktigt.”

Juhani Syväoja, f. d. forskare inom molekyl och cellbiologi, drogs till Lappland av längtan efter skönhet. När han gick i pension flyttade han permanent till finska Övertornio. Maisemien kokemisen rinnalle tuli niiden tallentaminen valokuvauksen keinoin. fånga naturens skönhet på bild. ”Jag känner inget behov av att dokumentera det jag sett i sig, utan det är viktigare för mig att fånga splitsekundens ögonblick där landskapet visar oss sin själ.”SIKEN OCH MEÄNMAA ​
- Traditionella fiskemetoder i Tornedalen förr och nu

28.8.-9.9.2018

Torneälvens forsfiskekultur valdes till den nationella förteckningen över levande kulturarv i Finland under 2017. Utställningen berättar i bild, text och berättelser om kulturarvet kring siken och om traditionella fiskemetoder i Tornedalen. Utställningen väcker tankar om fiskets betydelse för området förr och nu. Lever traditionen vidare?

Den hotade vandringssiken, eller sommarsiken vandrar upp i älven numera senare än förr. Under de senaste decennierna har även storleken på siken minskat. Bland lokala fiskare vid Torneälven väcktes en oro över vandringssiken. Aktörerna inom traditionsfisket bestämde sig för att starta ett projekt, Tornedalens Sommarsik som ansvarar för utställningens innehåll. Projektet har 50 partners både från Sverige och Finland. En älv, två stränder och en levande fiskekultur är projektets slagord. Under de tre åren som projektet pågått har man samlat in traditionskunskap om fisket och intervjuat över 70 fiskare. Projektet finansieras av Interreg Nord –programmet från EU.


FINSKA INBÖRDESKRIGET 1918

26.1.-25.3.2018

Då Finland blev självständig den 6 december 1917 var finländarna socialt, ekonomiskt och politiskt kraftigt delade till elit och allmoge samt till ägande och icke-ägande klasser. Spänningarna ledde på våren 1918 till inbördeskriget, där parterna var regeringens vita trupper och folkdelegationens rödgardister. 

Politiskt våld, röd och vit terror, som båda parterna gjorde sig skyldiga till, var typiskt för kriget. Ca 5000 vita och ca 27 000 röda dog under kriget, huvudparten på fånglägren. Även trupper från Sovjet-Ryssland och Tyskland samt frivilliga från Sverige och Danmark deltog kriget. Sammanlagt krävde kriget nästan 38 000 offer. I den offentliga diskussionen betonades under många årtionden vinnarnas ”vita sanning” och de förlorarnas synvinkel förblev i bakgrunden. 

Utställningen i Tornedalens museum berättar om krigets bakgrund och följder. I de dramatiska bilderna möter man män, kvinnor och även barn mitt i händelserna. Fotomaterialet i utställningen visar krigets grymhet och lidande på många olika sätt. Utställningen har sammanställts av Arbejdermuseet i samarbete med finska Työväenmuseo och olika arkiv och i texterna syns även danska pressens intresse och synvinkel på det finska inbördeskriget.


Den självständiga Finlands symboler
7.12.2017–21.1.2018

Utställningen presenterar Finlands nationella symboler och man ser på lejonet, björnen, liljekonvaljen och svanen med nya ögon. Dessa bekanta motiv döljer intressanta tankar och historier som man nuförtiden inte alltid kommer att tänka på. Även musik, såsom Sibelius Finlandia eller konst som Eetu Istos målning Anfall, kan berätta något väsentligt om nationens identitet och behovet av att vara annorlunda än andra. 

Varför har Finland ett lejon som sin symbol? Har finska flaggan alltid varit blå och vit? Varför har vi nationella symboler, vilken roll spelar de? I utställningen kan man till exempel se sällsynta flaggor från självständighetstidens första år. 

Invigning och bildprojicering Gränsljus den 5 december kl. 18 finsk tid, välkommen!

 


 

DALEN – LAAKSO 
6.10.–19.11.2017

Fotoutställningen Dalen tar oss med ut i Tornedalen – till bakgårdar, ruiner och storskogar långt bortom allfartsvägarna. Här, bland vedtravare och asiatiska bärplockare finns ett annat Tornedalen än i turistbroschyrerna.

Fotografen Kenneth Mikko från Haparanda har genomkorsat älvdalen på längden och tvären, från Bottenviken upp till det förlovade landet Ruija.

Invigning på torsdagen den 5 oktober kl. 18 finsk tid, välkommen!

 

 

 

 

 


 

Var redo! Pohjan Tytöt ja Sissit 100 år

2-24/9 2017

 

Utställningen handlar om den redan hundraåriga scoutverksamheten i Torneå och dess olika skeden. Utställningen har gemensamt tagits fram i ett samarbete mellan Tornedalens museum och Torneås scouter.

Under årens lopp har Lapplands äldsta scoutverksamheten överlåtit såväl arkiv- och bildmaterial som föremål till museet och ett urval av detta material ställs ut i jubileumsutställningen som också utgör en del i torneåscouternas jubileumsfirande. I utställningen visas bland annat gamla kårflaggor, varav de äldsta är från 1917, men också föremål och exempel från samtiden som dagens kårverksamma bidragit med.

Invigningen äger rum lördagen den 2/9 2017 kl 13 finsk tid på museet. Ingen inträdesavgift till invigningen.

 


 

ARVET

Utställningen berättar om de sverigefinska migranternas och deras barn och barnbarns liv under de senaste femtio åren. Vandringsutställnigen har kompetterats med lokala inslag och personporträtt.

Tornedalens museum har kompletterat utställnigen även med ett projekt som har förverkligats i samband med tillsammans samarbete med Haparandas språkskolas 6-klasselever. I projektet inom har eleverna intervjuat lokala människor om deras erfarenheter av gränsen och livet i tvillingstaden.

Utställningen är producerad av Sverigefinländarnas arkiv.

 

 


 

RAJALLA - PÅ GRÄNSEN.

Tillfällig Finland 100-fotoutställning på Tornedalens museum om vändpunkterna vid Haparandas och Torneås gränsområde under Finlands självständighet. Bilderna presenteras tillsammans med personliga berättelser från självständighetens olika årtionden.

Tf. museichef Minna Heljala invigningsföreläser torsdagen den 16/3 kl. 17.30 finsk tid. Kaffeservering och fritt inträde!

 

 

 

 

 


"GRÄNSLJUS"

Upplev en unik ljus- och bildprojisering på Tornedalens museums fasad och dess fönster tisdagen den 28/2.
Projiceringen börjar kl 18 (finsk tid).

Projiceringen innehåller bilder från Finlands hundraåriga självständighet vid den gemensamma gränsen med Sverige.

Kaffeservering från klockan 17.00!

Fritt inträde hela dagen till museets utställningar!

 


Kalevala Koru -utställning på Tornedalens museum 23/2-5/3 2017. 

KALEVALA KORU-MINIATYRUTSTÄLLNING

Tornion Kalevalaiset Naiset anordnar i samarbete med Tornedalens museum en kortvarig utställning med Kalevalasmycken mellan den 23/2 och 5/3 2017 i Tornedalens museums foajé.

 

 

 

 

 


   

  MEMMA OCH SURSTRÖMMING

  En tillfällig utställning 16/12 2016 - 26/2 2017

  Vad är finskt? Vad är svenskt? På museets nya växlande utställning jämförs typiska     finska och svenska föremål och fenomen.

    -------------------

  Nytt på museets basutställning

  Pekskärmar i basutställningen har fått nya ämnen och bildgallerier. Nya ämnen        handlar om norra industribransch, Tornedalens turismen, Torneås och Haparandas        borgare och hantverkare samt marknader i Norden.

 

 


KULTURSTUND MED KAFFETÅR

På trettondagen den 6:e januari bjuder Tornedalens museum på kaffe och fritt inträde till museets utställningar.

Tillställningen är en del av de finska museernas gemensamma trettondagsprogram och Finlands 100-årsjubileum.


Obs! Svensk tid!

kl. 11                  Församlingens julhälsning, konstmuseum

                          Luciatåg, konstmuseum

                          Julsånger, konstmuseum

11.45                  Tiernapojat (stjärngosse), bibliotek

12.15                  På väg till kvarn, Dockteater Akseli Klonk, konstmuseum

12.45                  Tomteskola, bibliotek

13.00                  Konstapel Karhunens och björn Ralfs sagostund, Tornedalens museum

13.15                  Melodonnat kår, bibliotek

13.30                  Tomte Tiinas julkaraoke, bibliotek

                          Julsånger, konstmuseum

14.00                  Tiernapojat (stjärngosse), Tornedalens museum

14.30                  Dansskola Stage: Isblommor, regi och koreografi Merja Hamari

På Tornedalens museum pysslas det med flaggband och ses hur gamla tiders jul firades.

 

 


TORNEÅBORNAS SKEPPSBROTT
En tillfällig utställning 30/9 - 20/11 2016

På hösten 1722 havererade fartyget från Torneå mellan Jakobstad och Karleby. Fartyget var på hemresa från Stockholm till Torneå. Med fartyget sjönk även besättningen, resenärerna och lasten. På fartyget fanns byggnadsmaterial för Torneås nya rådhus. Skeppsbrottet bekräftades av säljagare som på våren hittade vraket och lik av drunknande.

I utställningen berättas om resenärer från Torneå som fanns på fartyget samt om sjöarkeologiska undersökningar som man utfört under olika tider. Föremålen från utställningen är från Torneåbornas försvunna vrak. Arkivmaterialet avslöjar hur anhöriga till de avlidna reagerade på skeppsbrottet. Genom brev och sjöarkeologiska dykningar vet vi vad som resenärerna tog med sig från Stockholm.

Jakobstads museum och K.H.Renlunds museum i Karleby har gjort sjöarkeologiska undersökningar tillsammans med Museiverket. Tornedalens museum har samlat ihop Torneåbornas tragiska historia.

Invigningen av utställningen hålls på torsdag den 29/9 kl. 18 finsk tid på Tornedalens museum. I samband med invigningen håller ordförande i Tornion urheilusukeltajan rf. Risto Suomela en föreläsning på temat Dykning vid Bottenviken och omgivningen sedan 1976 (på finska).

För skolor: Skolgrupper kan boka en visning. I samband med visning av utställningen kan man även boka en workshop där eleverna får bygga en enkel flaskbåt.


PERÄPOHJOLAN MARKKINAT
1/7 - 2/7/2016

Upplev sommaren 1906 i Torneå!

Den populära Peräpohjola marknaden arrangeras i Torneå i rådhusets omgivning 1-2.7.2016 fre kl. 16-20, lör kl. 10-15. På Peräpohjola marknaden har du bl.a. möjlighet att se herrskap på picknick, en tennismatch på Hallituskatu och gymnastikövningar samt höra nyheter från hela världen.

Tornedalens museum deltar  i marknaden och erbjuder bl.a. en guidad gångtur i Hallituskatu omgivning fredag kl. 18 och  lördag kl. 13. Turen varar ca 1 timme. Samling sker på framsidan av rådhuset. Gratis inträde på museet lördag kl. 11-15. 


UPPLEV STADEN!
En tillfällig utställning 23/6 - 11/9/2016

Utställningen Upplev staden! tar oss på en upplevelsefärd av staden i förvandling med sina ljud- och luktlandskap. I utställningen får man med olika sinnen uppleva staden under hundra års tidsperspektiv.

Utställningen fokuserar sig på förändringen av stadens ljudlandskap. Den tidigare stillheten i staden har förvandlats till nutidens buller. Ljudlandskap är producerad av ljuddesigner Janne Vahtola (Yrkeshögskolan i Lappland). Även olika lukter i utställningen tar oss bakåt i tiden.

Bilder ur Tornedalens museums bildsamlingar berättar historier om stadsmiljön i Torneå och Haparanda för ungefär ett hundra år sedan, och nyare bildmaterial har kompletterats med fotografen Tuomo Ylinäräs bilder.

Upplev alla tiders museumsommar!


UTFLYKT TILL REVONSAARI LABYRINT

En utflykt på den internationella museidagen 18/5 kl 17.30

Tornedalens museum och Hembygdsföreningen i Torneå ordnar en utflykt till Revonsaari labyrint i Vojakkala, Haparanda, på den internationella museidagen den 18 maj.

Avgångstid kl 17.30 (finsk tid) från Tornedalens museums parkeringsplats. Ankomsttid kl 19.30. Om det är många anmälningar ska det ordnas transportering med buss - i andra fall ska utflykten förverkligas med samåkning. Utflyktens kostnad 10 euro / 100 kronor innehåller guidning, fika och transportering.

Obs! Vi tar emot anmälningar fram till fre 13/5 kl 15 på Tornedalens museum, tel. +358 50 597 1559 eller maakuntamuseo(at)tornio.fi

Mer info: Tf. museipedagog Tuija Visuri, tel. +358 40 631 8339


DE MYSTISKA LABYRINTERNA

En tillfällig utställning 1/4 - 5/6/2016

Utställningen De mystiska labyrinterna öppnas i april i Tornedalens museum. Utställningen är öppen mellan 1/4-5/6/2016.

Olika slags labyrinter har byggts i många delar av världen. Speciellt tätt har det bevarats labyrinter vid Bottenvikens kust och Kvarkens skärgård. Stenlabyrinterna eller jungfrudanser som de även kallas för väcker frågor och är förknippade med många myter. Vem har byggt labyrinterna, när och varför? Var har de använts till? Med vilka sätt kan man bestämma labyrinternas ålder?

I utställningssalen kan man kan bygga en egen labyrint.

Tornedalens museum ordnar en utflykt till Revonsaari labyrint i Vojakkala, Haparanda, i slutet av maj.

Utställningen har förverkligats i samarbete med Piteå museum.


ARABIA  - SÅSKÄRL UR KALERVO JUSSINNIEMIS SAMLING 
En tillfällig utställning 15.1.2016 - 13.3.2016

Utställningen Arabia – såskärl ur Kalervo Jussinniemis samling öppnas i januari i Tornedalens museum. Lite över 100 kärl ställs ut ur samlingen av Jussinniemi, bosatt i Uleåborg, mellan 15/1-13/3/2016.  

Såskärlens historia börjar på 1600-talet. Stora mängder av olika kärl var nödvändiga speciellt på 1800-talets moderiktiga middagar, vid vilka serverades vanligen tio rätter med sina garnityr. Porslinfabriken Arabias utbud under 100 år omfattar 87 olika modeller av serviser och över 700 olika dekorationsmotiv. Såskärlen börjar vara en sällsynt syn på nutida dukningar.

Utställningen har förverkligats i samarbete med Pohjois-Pohjanmaan museo, Uleåborg. 

Den 9 februari ordnas en kväll för samlare på Tornedalens museum, där två samlare berättar om sina samlingar och pratar om samlandet med publiken.