Tornedalens museum

Basutställningen presenterar många bekanta och älskade föremål men innehåller även mycket nytt.

BASUTSTÄLLNINGEN MÖTEN PÅ GRÄNSEN - VÅR GEMENSAMMA ÄLVDAL

Museets verksamhetsområde utvidgades också till båda sidor om gränsen: museet är nu ett gemensamt museum för Haparanda och Torneå. Detta avspeglas också i namnet på den nya utställningen, Möten på gränsen - vår gemensamma älvdal. 

Utställningen handlar om tornedalingarnas gemensamma rötter: varför har man kommit till området och hur har man klarat av livet? I utställningen får vi se vad arkeologin kan berätta om livet för tusentals och hundratals år sedan. Vi kan bekanta oss i traditionella näringar och höra hur krigen har berört tornedalingar.

Närheten av gränsen och dess inflytande är framme i utställningen på många olika sätt. Utställningen tar även upp fenomen som syns i dagens vardag: matkultur, rockmusik, lokal identitet och områdets identitet och språk och dialekter.

Den andra utställningsdelen Våra städer på gränsen berättar om Haparanda och Torneå städernas historia och om de gemensamma teman som har att göra med gränsen, såsom gränshandel, smuggling och poikkinainti – gränsöverskridande giftermål.

 

 

 

 


TILLFÄLLIGA UTSTÄLLNINGAR 2021

 

Gustav II Adolf 27.8.2021-16.1.2022

Utställningen berättar om stadens grundare Gustav II Adolf. Gustav II Adolf blev kungen som en 17-årig och utvecklade Sveriges krigföring. Han var känd som det framgångsrika Lejonet från Norden som även sände tusen männen från Tornedalen till det 30-åriga kriget. Ytterligare förnyade Gustav II Adolf Sveriges administration och grundade tillsammans 14 städer av vilken fyra finns i nuvarande Finland, Torneå bland de.

Utställningen består av målningar, videomaterial samt föremål. Framme har vi äkta tidevarvs föremål som Finska Krigsmuseums bröstharnesk, värja och hakkapelitens hjälm. För barn bjuder utställningen ett fönster till en historia av nordens kungarike genom Gustav II Adolfs släktträd och kronaverkstad. I barns hörn kan man designa sin egen släkts vapensköld med hjälp av historiska exemplar och på detta sätt lära känna bland annat riddaretradition. Ett pedagogiskt program för skolor kommer också att finnas.

 

Gustavs tre städer - Jubileumsutställning 400

2021 är det 400 år sedan städerna Piteå, Luleå och Torneå fick sina stadsprivilegier. Med anledning av det kommer Norrbottens museum, Piteå museum och Tornedalens museum att visa en gemensam utställning samtidigt på alla tre museerna under 2021.

Städernas historia presenteras uppdelat på de fyra århundradena – från 1600-talet när städerna grundades fram till och med 1900-talet. Museerna har valt ut en person, en händelse, ett föremål och ett foto för respektive århundrade och ort. Totalt 48 berättelser presenteras således på samtliga museer. På respektive museum visas också ett antal föremål som ett lokalt tillägg. 

Centralt tema på utställningen i Tornedalens museum är Torneås förändring från en borgarnas stad på en ö till en vidsträckt byarnas stad. Olika perioder i Torneås historia visas bland annat med privilegieboken, korskranket i Torneå kyrka, telegrafdirektörens tjänsteuniform samt skildring av industrieråd Irma Stormbom. 

Under utställningsperioden planeras också ett brett programutbud, antingen fysiskt eller digitalt. Ett pedagogiskt program för skolor kommer också att finnas. 

Öppning på respektive museum:
•    Tornedalens museum, 12 januari (pågår till och med 25 april 2021)
•    Piteå museum, 13 januari (pågår minst 6 månader)
•    Norrbottens museum, 30 januari (pågår hela 2021)

Utställningen har producerats i ett samarbete mellan Norrbottens museum, Piteå museum, Tornedalens museum, Luleå kommun, Piteå kommun, Torneå kommun och Luleå tekniska universitet.
Mer information: museichef Minna Heljala, minna.heljala [at] tornio.fi, +358 50 597 1557


 

Uppdaterad information om utställningarna finns i Tornedalens museums hemsida: www.tornio.fi/tornionlaaksonmuseo

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.